Företagare, stå på dig i katalogtjänstbedrägerier och skydda dig mot identitetstjuvar!

Fick du ett telefonsamtal och därefter en faktura för en katalogtjänst som du inte beställt? Du har andra alternativ än att betala fakturan, fastän bedragaren påstår annat. Eller oroar du dig för att din identitet ska bli stulen? Också mot det kan man skydda sig.

Sparbankens varumärkesbild.
Att inleda företagsverksamhet är alltid en fin och spännande stund. Tyvärr ser också bedragarna många möjligheter där. Därför ska man vara förberedd på bedrägeriförsök från och med den stund företagets uppgifter finns i Handelsregistret. 

Samtal från bland annat katalogtjänster blir snabbt bekanta för företagaren, vet chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen på Företagarna i Finland. ”Enligt vår utredning har två av tre ensamföretagare stött på det här fenomenet åtminstone en gång om året.”

En betydande utmaning när det kommer till att stoppa företagsbedragarna är enligt Toivonen att det inte finns någon officiell lägesbild av just den här typen av brottslighet. Om man hade fakta skulle man kunna börja titta systematiskt på om lagstiftningen är uppdaterad. 

Någonting som borde ändras hittar man ändå genast. “Försök till lindrigt bedrägeri är inte alls straffbart i vår strafflag”, förundrar sig Toivonen. Bedragaren kan alltså fortsätta med sina bedrägeriförsök tills någon företagare går i fällan. 

Större skada kan identitetstöld orsaka ett företag. En bedragare som agerar som representant för företaget kan lamslå företagets verksamhet och till slut driva det i konkurs. Då kan också företagarens hälsa och välmående vara i vågskålen. 

Bedrägerityp 1: Oärlig försäljning av katalogtjänster 

När ett företag blir synligt i Handelsregistret börjar telefonen ringa. Ofta är det fråga om folk som bjuder ut en tjänst som ska ge synlighet på marknaden. Att sälja synlighet i en katalogtjänst är i sig inte brottsligt om tjänsten på riktigt finns till. 

I beklagligt många fall försöker man ändå lura företagaren genom att utelämna något eller att uppträda som en myndighet. Som orsak till samtalet kan man till exempel ge uppdatering av uppgifter och att det kostar framgår först i slutet, om ens då. När företagaren sedan får en räkning för en tjänst som hen inte beställt börjar hoten om indrivning komma.

Känn igen och förhindra ett katalogtjänstbedrägeri: 
Att köpa synlighet kan i sig vara vettigt särskilt när företaget är nytt. Tänk ändå först över vilken synlighet som på riktigt är till nytta. Det lönar sig också att kontrollera att tjänsten är just den som du tror att den är. Många tjänster har ett namn som med avsikt är vilseledande, t.ex. låter väldigt officiella eller är nästan identiska med namnet på en mera känd tjänst.

Larmklockorna borde ringa om det blir oklart för dig vem som ringer och i vilket ärende. Var uppmärksam fastän samtalet verkar komma från en myndighet. Om den som ringer säger att hen uppdaterar eller kompletterar uppgifter ska du be hen berätta tydligt varför den gör så, om det kostar något eller om det betyder att man förbinder sig till något. Om du vill göra en avgiftsbelagd beställning ska du fatta beslutet efter noggrant övervägande. ”Utgå inte från tanken på att jag beställer nu någon tjänst och säger upp den senare. Företagare har i princip inte samma ångerrätt som konsumenter”, påminner Toivonen. 

För företag finns det tyvärr inte samma tjänst för begränsning av telefonmarknadsföring som för privatpersoner, utan sin förbudsrätt måste man använda separat för varje marknadsförare. Massuppringningar kan man slippa åtminstone för en tid om man när man anmäler sig till Handelsregistret låter bli att ge sitt telefonnummer. Det gör å andra sidan att inte heller andra som är intresserade av företaget ser det. 

Hjälp kan man också få av appar som man laddar ner från appbutiker, såsom Truecaller, Calls Blacklist eller Should I Answer? Det finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda versioner och apparnas egenskaper varierar. Du kan t.ex. förhindra att samtal som fyller vissa villkor (såsom hemliga nummer) inte kommer fram eller när telefonen ringer se vilka användarrecensioner samtal från numret fått. 

Bedrägerityp 2: Identitetsstöld 

Identitetsstöld är ett hot också mot företag och inte bara privatpersoner. Med identitet avses utöver person- och kontaktuppgifter även bl.a. betalkortsuppgifter, PIN-koder, e-post och kontonummer. Brottslingarna har till exempel försökt meddela skattemyndigheten fel kontonummer för att styra återbetalningen av företagets mervärdesskatt till sig själv. 

När den är som fräckas kan en identitetsstöld innebära företagskapning. Om man i Handelsregistret lyckas byta ut ansvarspersonen till en annan person övergår företaget officiellt i den personens namn.  Fastän den egentliga äganderätten till företaget inte förändras kan bedragaren som representant för företaget använda namnteckningsrätten, fatta beslut och ingå förbindelser samt ta skuld. 

Följderna av en identitetstöld kan vara ödesdigra. Om brottslingarna har lyckats tömma kontot och ta stora skulder innan stölden upptäcks kan det vara omöjligt att fortsätta företagsverksamheten. De försvunna pengarna får man i allmänhet inte tillbaka.

Känn igen och förhindra identitetsstöld:
En identitetsstöld avviker från många andra fall så att bedragaren inte nödvändigtvis har någon kontakt med själva företaget utan använder företagets uppgifter i kontakten med andra. Därför kan det ta lång tid innan företagaren fattar vad som hänt.

En del hjälpmedel finns det ändå. Till exempel kan man av Handelsregistret beställa en avgiftsfri tjänst som larmar om någon försöker ändra företagets uppgifter med en anmälan på papper. Bedragaren kan inte göra en elektronisk ändringsanmälan eftersom det kräver stark autentisering. “I fortsättningen skulle det naturligtvis vara säkrast att anmälningar endast kunde göras elektroniskt och dit är vi säkert på väg så småningom”, konstaterar Toivonen. Ändringsanmälningar på papper görs redan mera sällan är elektroniska och antalet minskar hela tiden.

“På en allmän nivå är det naturligtvis viktigt att företaget tar hand om sin egen datasäkerhet”; påminner Toivonen. Den består av många saker såsom att man har ett uppdaterat skydd på enheterna, ordnar utbildning för personalen och har en företagskultur där det är tryggt att rapportera om oroande observationer.

Vill du ha en trygg ekonomisk partner till ditt företag? Ta kontakt med Sparbanken. 

Tipsen gavs av chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen på Företagarna i Finland. Som källor har vi också använt bl.a. Kommunikationsverket:CybersäkerhetFöretagarna i Finland: Yritystoiminnan ABC - Harhaanjohtava rel="noopener noreferrer" markkinointi ja valelaskut och Konkurrens- och kosumentverket: Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat huijaukset

Artikeln hör till serien ”
Intensivkurs för företagare”. Där får du information om finansiering, kassahantering, juridiska frågor, att placera som företagare och om hur man försöker lura företag. Beställ intensivkursen till din e-post.
...