Sparbankens varumärkesbild.

Checklista för att grunda ett företag

Gör en affärsplan. Gör upp en övergripande affärsplan som bl.a. innehåller investerings- och finansieringskalkyler samt en marknadsanalys.

Överväg företagsformen. Fundera på om en enskild firma, ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag passar bäst för verksamheten?

Välj ett namn för företaget. Ett bra namn är lätt att komma ihåg, det skiljer sig från mängden och ger ditt företag en personlig prägel.

Ta reda på tillstånd, anmälningar, etableringsdokument. Utred vilka tillstånd och anmälningar som behövs för företaget och gör upp etableringsdokumenten för den valda företagsformen. Grundanmälan till handelsregistret görs på etableringsanmälningsblanketten.

Gör anmälan till skattebyrån. Lämna in en anmälan till skattebyrån för uträknande av förskottsuppbörden och skatteinnehållningen samt för påförande och betalning av mervärdesskatt. Ett nyetablerat företag införs i skatteförvaltningens register enligt uppgifterna på etableringsanmälningsblanketten.

Ordna med företagets bokföring. Vi rekommenderar att du låter en bokföringsbyrå ta hand om bokföringen. På det sättet kan du som företagare koncentrera dig på att förverkliga den egentliga affärsidén.

Ta hand om företagarens och företagets försäkringar och socialskydd.

Sätt de dagliga bankärendena i ordning. Öppna ett eget bankkonto för företaget. Till banken ska du ta med dig alla nödvändiga dokument, såsom de avtal som uppgjorts om etableringen av företaget (bolagsordning eller bolagsavtal) och ett färskt handelsregisterutdrag samt ett protokoll eller protokollsutdrag, av vilket det framgår att man beslutat om att öppna ett konto, vem som har getts fullmakt att öppna kontot och vilka som har dispositionsrätt till det. Du behöver de här dokumenten för att bli företagskund hos Sparbanken.

Om bolaget har grundats, men ännu inte registrerats, och kontot öppnas exempelvis för betalningen av aktiekapitalet, ska du ta med stiftelseurkund, protokoll från den konstituerande bolagsstämman och protokoll från styrelsemötet.

Lycka till med företagandet! Som vår företagskund får du sakkunskap och lösningar för ditt företags penningärenden. Boka tid så pratar vi mera

Tips för företagande