Ladugården med sandbädd blev en framgång – när några tvekade kom Sparbanken med

Sparbanken har deltagit i mjölkbonden Johanna Vakkamäkis stora ladugårdsprojekt. Gården är såtillvida sällsynt att man där använder sandbädd, som har visat sig vara ett utmärkt val.

När jag kör till Otalampi i Vihtis blir vägen småningom kurvigare och smalare. Det blir glesare mellan husen och naturen kommer lite närmare. I Otalampi finns Vakkamäki mjölkgård och från gårdsplanen kan man se åkrar som långa strängar. Den gamla ladugården står stadigt på en liten kulle. 

Men blicken fastnar ändå på en stor, röd och helt tydligt ny ladugård där man kan se hur korna går omkring lugnt och fritt. Värdinnan på gården, Johanna Vakkamäki, önskar glatt besökarna välkomna. Hon har alla orsak att vara glad. I den nya lösdriftsladugården finns 100 mjölkkor, nya mjölkrekord har slagits och problem med klövarna har minskat betydligt. 

Johanna Vakkamäki är också veterinär och djurens välbefinnande finns högst upp på hennes lista av prioriteringar. Orsaken till att klövproblemen har minskat kan hittas i den bädd på vilken korna ligger och går. I lösdriftsladugården finns sandbädd – det vill säga en bädd som är skonsam mot kornas ben. I lösdriftsladugården kan korna röra sig fritt, äta och dricka samt gå till borstmaskinen när de känner för det. 

Även mjölkningen är automatiserad. För närvarande finns det två mjölkrobotar i ladugården och i skrivande stund håller man ännu på att tillverka den tredje.  

Genast nya mjölkrekord i den nya ladugården

Johanna Vakkamäki är femte generationens mjölkbonde på gården. Hennes farfar och gårdens gamla husbonde, nästan 95 år gamle Paavo Vakkamäki, har varit särskilt stolt över att mjölkrekorden den senaste tiden enkelt har slagits. 

Vakkamäki gård har varit verksam sedan slutet av 1800-talet. När Johannas farfar Paavo Vakkamäki tog över gården ville han särskilt satsa på avel. Aveln har burit frukt och gårdens värdinna är stolt över den högklassiga och friska kobesättningen. 

Sparbanken till hjälp med ett stort projekt

När Johanna Vakkamäki började fundera på en ny och stor lösdriftsladugård konkurrensutsatte hon bankerna. En del banker förhöll sig tveksamma till en lösdriftsladugård, men på Sparbanken var vi genast intresserade av projektet. 

Somero Sparbanks finansieringsspecialist Anu Pirttilä berättar att hon våren 2018 besökte gården för att se vad projektet handlade om.

– När en ny jord- och skogsbrukskund till exempel ansöker om finansiering hos oss gör vi alltid ett gårdsbesök, eftersom det ger oss mycket information om både gården och företagaren. Därefter går vi igenom bland annat affärsplanen, betalningsförmågan och säkerheterna.

Utöver allt detta tar Sparbanken även hänsyn till företagarens potential. Johanna Vakkamäki gjorde genast ett positivt intryck på Pirttilä. Värdinnan hade koll på läget. 

– Det är viktigt att företagaren själv känner till vilket projekt och vilken verksamhet man ger sig in i, förtydligar Pirttilä. 

”Härligt att banken vill samarbeta”

Johanna Vakkamäki har varit nöjd med Sparbanken. 

– Sparbanken har varit mycket bra. Det känns bra att man i banken har jordbrukskunskaper så att kunden inte behöver förklara allt om till exempel skötseln av kvigor eller ensilage. I Sparbanken känner man till det här och det gör det enklare att sköta ärenden. Jag har bland annat hört att man i någon bank har sagt att pengarna inte räcker till för några extra vattenhoar åt djuren, vilket är verkligt sorgligt, säger värdinnan fundersamt. 

Det har även känts bra att alltid få kontakt med en sakkunnig på banken när man har några frågor.

– Jag upplever också att vi båda, banken och jag, deltar i det här projektet tillsammans och drar åt samma håll. För en företagare är sådana här projekt verkligt stora och det är verkligt viktigt att kunna känna att man inte står ensam, säger Vakkamäki. 

Vill du ha hjälp i frågor som gäller jord- och skogsbruk? Kontakta oss eller boka tid så får vi ordning på din gårds ekonomi.

Kategorier
...