Gruppensionsförsäkring som en del av ersättningen till personalen

Under senare år har många finländska företag allt mer börjat överväga hur de ska kunna engagera, belöna och motivera anställda som är värdefulla för företagen. Det finns många olika ersättningsalternativ, från motionssedlar till reda pengar. Då man överväger vad som är lämpligast är det bra att samtidigt beakta hur lösningen skulle stödja företagets affärsverksamhet och uppmuntra de anställda. En gruppensionsförsäkring är ett utmärkt sätt att engagera och belöna företagets nyckelpersoner, för att inte glömma företagaren själv.

Nainen ja kaksi miestä keskustelevat ajankohtaisista asioista. He ovat Säästöpankkiryhmän tyytyväisiä ja näkemyksellisiä työntekijöitä.

Sparbankiren Markus Vitikka har över 30 års erfarenhet av finansbranschen och stor sakkunskap inom gruppensionsförsäkringar.

– I dessa tider betonas betydelsen av bra arbetstagare och det lönar sig att hålla fast vid sakkunniga som är viktiga för affärsverksamheten. Idag är det vanligt att det råder brist på arbetskraft inom vissa branscher, och ersättning exempelvis med pengar är inte det enda eller ens det bästa alternativet för företaget. När företaget sparar för arbetstagarnas pensionsdagar, är detta en belöning samtidigt som det engagerar medarbetaren i företaget, berättar Vitikka.

Vilka andra fördelar har en gruppensionsförsäkring för själva företaget, utöver att den engagerar nyckelpersonerna?

– En gruppensionsförsäkring är kostnadseffektiv för företaget. Premierna är helt avdragbara i beskattningen och företaget sparar på lönebikostnader. Företaget betalar alltså mindre skatt och det valda beloppet överförs i sin helhet till försäkringen. En gruppensionsförsäkring är inte bara avsedd för anställda, utan också verkställande direktören och ägare som arbetar i företaget kan omfattas av försäkringen, säger Vitikka.

Skydd just nu och i framtiden

En gruppensionsförsäkring ger skydd även om man förlorar arbetsförmågan. Varje år går cirka 20 000 personer i invalidpension i vårt land.

– Om den försäkrade blir permanent arbetsoförmögen och blir tvungen att gå i invalidpension, betalas de befintliga pensionsbesparingarna till den försäkrade som en engångsersättning på grund av bestående arbetsoförmåga. Även detta är en skattefri ersättning och en mycket betydande förmån, tillägger Vitikka.

Finländarnas förväntningar på den framtida pensionen är högre än pensionen i verkligheten blir enligt nuvarande beräkningsregler. En gruppensionsförsäkring kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och gör det möjligt att tidigarelägga pensionen.

– Enligt nuvarande arbetspensionssystem borde man stanna kvar länge i arbetslivet för att få en skälig pension jämfört med den inkomstnivå man vant sig vid. Den lägsta möjliga pensionsåldern inom Sparbankens gruppensionsförsäkring är 55 år, det vill säga försäkringen gör det möjligt att tidigarelägga pensionen. Försäkringen möjliggör också deltidspension, säger Vitikka.

Sparbanken Gruppensionsförsäkring – mångsidighet och flexibilitet

Investeringsobjekten i Sparbankens gruppensionsförsäkring är mångsidiga och vår portföljförvaltning är aktiv.Investeringsobjekt kan väljas inom olika tillgångsklasser och kan flexibelt bytas ut beroende på målsättning och marknadsläge. Man behöver inte bekymra sig om beskattningen på avkastningen – investeringens värdeökning eller ränta beskattas inte när investeringsobjekten byts ut. 

Vill du höra mer om vår Gruppensionsförsäkring? Boka tid eller be oss ringa upp dig. Läs också produktbladet.

Intressant just nu