Bolånets marginal – ett anbud som verkar förmånligare är inte alltid det förnuftigaste

”Förmögenheten växer inte enbart med att du sparar 0,01 procent på bolånets marginal. En bostad är en bra placering, men satsa inte allt på den”, påminner Margarita Robeznieks, expert på finansiering och sparande.

Hur fastställs bolånets marginal?

– Med marginal avses bankens andel av räntan på bolånet. I marginalen prissätts risken och priset är beroende av många faktorer. Ju bättre vi känner vår kund och hans eller hennes ekonomiska situation, desto bättre kan vi prissätta. Därför ställs så många frågor när man ansöker om bolån, sammanfattar Margarita Robeznieks, expert på finansiering och sparande vid Sparbanken Järvenpää.

Även marginalen har betydelse: på ett stort bolån med lång återbetalningstid kan man spara tusentals euro. När du konkurrensutsätter ett bolån lönar det sig dock att beakta även annat än bara den marginal som banken erbjuder.

Vad är en bra marginal?

– Givetvis ska marginalen vara så kallar korrekt. Jag skulle dock vilja säga att det i stället för att stirra på marginalen är viktigare att tänka på hur din totala förmögenhet kommer att utvecklas under de kommande tre, fem och tio åren. Marginalen utgör en del av den här helheten, men är inte allt, sammanfattar Margarita.

Förmögenheten växer inte genom att bara konkurrensutsätta marginalen

En ägarbostad är en investering, där man bör se längre in i framtiden. Förutom återbetalningen av lånet är det också viktigt att ta hand om många andra saker: att förbereda sig för oväntade situationer, som arbetslöshet eller till exempel en plötslig minskning av inkomstnivån. Det är viktigt att den ekonomiska helheten är i ordning.

– Vi vill att kundens ekonomiska situation ska vara god även om 50 år. En bostad är en bra placering, men satsa inte allt på den, påminner Margarita Robeznieks, och fortsätter:

– I Sparbanken går vi på ett omfattande sätt igenom den ekonomiska situationen vid låneförhandlingarna. Vi är genuint intresserade och vill hjälpa dig att hitta det mest förnuftiga erbjudandet.

Varför är det värt att spara vid sidan av återbetalningen av lånet?

När du gör upp en plan för din egen ekonomi ökar din förmögenhet. Förmögenhet skapas genom medvetna val: att spara, placera och vara förberedd. Du kan mycket väl börja placera med till exempel 50 euro per månad.

– Ju tidigare du börjar, desto större effekt kan du åstadkomma. I takt med att du får ränta på kapitalet, börjar även räntan ge ränta. Ränta på ränta är ett fenomen där pengar föder sig själva. När man lär sig att förstå detta har man redan insett något mycket viktigt, säger Margarita.

– ”Låt det ta tid, så blir det kanske bra, en del på kontot och en del exempelvis i en fond”, påminner Margarita.

Margarita rekommenderar att man har pengar på kontot för överraskande utgifter. Det lönar sig att tänka på värsta möjliga scenarier, från det att bilen går sönder till skilsmässa eller arbetslöshet.

– Vi rekommenderar att man på kontot har en nettolön för 2–3 månader och att boendekostnaderna uppgår till högst 45 procent av nettoinkomsterna.

Checklista för att hitta ett lämpligt bolån

  • Tänk på ekonomin som helhet, inte bara på marginalen.
  • Enligt lagen är självfinansieringsandelen för bostadslån tio eller femton procent. Man kan även få lån utan självfinansieringsandel, om man till exempel har extra säkerhet eller utnyttjar borgensprodukter.
  • Ansök om lån i god tid: Bostäder säljs snabbt och ett lånelöfte borde vara klart när man tänker lämna ett anbud.
  • När man köper en bostadsaktie lönar det sig att kontrollera planerade renoveringar, eftersom de inverkar på bolagsvederlaget. Ett bostadsbolags likviditet och bokslut är saker som en bank kan hjälpa till att tolka.
  • Välj en bank där du får en egen kontaktperson: när samma person sköter om lånefrågorna fram till köpet, löper allt mycket smidigare.

 

Är ett bolån aktuellt? Be om ett låneanbud från Sparbanken.

Kategorier

Intressant just nu