Funderar du på att köpa en bostadsaktie? Fråga mäklaren om dessa fem saker

Ta dig exempelvis tid att fråga mäklaren om renoveringar, såväl kommande som sådana som redan gjorts. Man bör också göra en ärlig genomgång av sin egen ekonomi och de månatliga kostnaderna för bostaden.

Sparbankens varumärkesbild.

Man bara vet. Det här är något som många nya bostadsägare som har hittat sin drömbostad kan instämma i. För den som letar efter sin första ägarbostad kan vägen till att få nyckeln i handen dock vara förbryllande och full av frågor.

Vad ska man vara uppmärksam på när man för första gången går på en visning av en bostad? Och vad ska man fråga mäklaren om? När du planerar att köpa en bostadsaktie i ett flervåningshus ska du åtminstone tänka på följande saker, så kommer du redan långt.

1. Kontrollera bostaden och dess uppgifter

När du har hittat en bostad som verkar fantastisk och där du redan kan se framför dig hur perfekt din soffa skulle passa i vardagsrumshörnet, lönar det sig ännu att ha is i magen. Ta reda på så mycket som möjligt om både bostaden och bostadsaktiebolaget. Om du planerar att köpa en höghuslägenhet är det bra att noggrant läsa igenom husbolagets papper och räkna ut bland annat hur höga de månatliga boendekostnaderna blir.

Ta också reda på om bolaget har en inlösningsklausul. Vissa äldre husbolag har fortfarande sådana. Det innebär att när du har hittat en bostad och förhandlat fram ett pris, så har husbolagets invånare förköpsrätt och kan lösa in bostaden till samma pris som du skulle ha köpt den för.

Gå ut på gården och studera miljön. Är allt snyggt och prydligt eller behövs det underhåll? Det allmänna intrycket säger mycket om hur husbolaget sköts.

2. Fråga vilka renoveringar som gjorts och vilka som planeras 

Renoveringar är nödvändiga för att byggnaden ska hållas i gott skick. Om inga renoveringar har gjorts och inga heller planeras har man därför goda skäl att undra vad det beror på, särskilt om det är fråga om en lite äldre fastighet.

Fasad- och rörrenoveringar medför de största kostnaderna för invånarna. En rörrenovering blir aktuell omkring 40–50 år efter att byggnaden blivit klar eller efter den föregående rörrenoveringen.. Fasadrenoveringar görs tidigast omkring tjugo år efter byggandet eller den föregående renoveringen. Man ska också vara beredd på att taket kan behöva underhållas eller bytas.

Tillspetsat kan man säga att en traditionell rörrenovering i en bostad på 50 kvadratmeter kostar omkring 50 000 euro. En rörrenovering kan göras på två sätt, det traditionella sättet eller med en lättare infodringsmetod. Vid en traditionell rörrenovering byter man ut alla rör. Den lättare metoden går ut på att man infodrar rören, det vill säga ger dem en ny ytbeläggning. Arbetet går då snabbare, men rören håller inte lika länge som efter en traditionell rörrenovering. Infodringsmetoden är vanligen också billigare.

Fråga också om bolaget har haft vattenskador eller om det exempelvis har förekommit takläckage. Sådant medför utgifter för andelsägarna och kan avslöja hur underhållet sköts.

3. Hur stora är boendekostnaderna?

Hur mycket har du möjlighet att betala för ditt boende per månad? Ta reda på hur stora de totala boendekostnaderna för din eventuella nya bostad blir. I ett flervåningshus betalar du bland annat olika vederlag, som används för bolagets löpande kostnader men också för att finansiera större renoveringar. Skötselvederlaget, som täcker exempelvis fastighetsskötseln, är större ju större bostaden är. Därtill tillkommer exempelvis vattenavgifter och andra löpande utgifter, såsom avgifter för en eventuell bilplats och ett hyresvederlag om det är fråga om en hyrestomt.

Det är alltså viktigt att du räknar ihop försäljningspriset och de löpande boendekostnaderna och sedan funderar på om du har råd att betala både ett lån och andra kostnader. När du ser på försäljningspriset ska du beakta bostadens skuldfria pris. I det skuldfria försäljningspriset inkluderas kostnader för husbolagets lån som berör bostaden. Dessa lån har använts för exempelvis en takrenovering.

4. Är det fråga om en hyrestomt eller en egen tomt?

Om du köper en lägenhet i ett flervåningshus kommer tomtfrågor att beröra dig. Ta därför reda på om husbolaget äger eller hyr tomten. Hyrestomter ägs ofta av staden, men ägaren kan också vara exempelvis en församling, ett byggbolag eller en annan aktör. En tomt med bra läge kan kosta husbolaget upp till 100 000 euro per år, vilket påverkar vederlagen och därmed dina månatliga utgifter.

Ta därför alltid reda på om det är fråga om en egen tomt eller en hyrestomt. Om tomten är en hyrestomt, fråga hur långt hyresavtalet är och när det tar slut. Avtalen för hyrestomter är ofta långa, men när ett nytt avtal ingås höjs hyran i stort sett alltid. Fundera på hur länge du planerar att bo i bostaden och om en eventuell hyreshöjning berör dig.

I vissa fall kan det också vara möjligt att lösa in hyrestomten. Det innebär att du betalar för din del av tomten, så att du inte längre behöver betala ett hyresvederlag för tomten. 

5. Beakta också bostadens läge och omgivning

Livssituationen kan förändras. Även om du kanske planerar att bo i din nya bostad i flera tiotals år, kan det ändå hända att du i något skede vill flytta. När du funderar på att köpa en bostad ska du också tänka på läget. Ligger bostaden i ett tillväxtområde? I så fall kan det vara lättare att sälja bostaden i framtiden, kanske till och med till ett högre pris.

Finns alla tjänster som du vill ha i närheten? Fråga också om planläggningen. Planeras nya bostäder i området, och i så fall hurdana? Fastighetsmäklare är skyldiga att utreda eventuella planändringar. Även i detta avseende är det tryggare att köpa via en mäklare. Privatpersoner som säljer sina bostäder omfattas inte av denna skyldighet.

Behöver du hjälp med finansieringen av din bostad? Boka en tid hos oss eller lämna en kontaktbegäran, så hjälper vi dig. 

Kategorier
...