Tips för säkra och smidiga betalningar

Oroar du dig för om dina betalningar är säkra? Här får du några tips hur du kan göra betalandet smidigare och ännu säkrare än tidigare.

Tips för säkra och smidiga betalningar

Det lönar sig att ta i bruk landsbegränsningar för betalningar

Du visste väl att du kan begränsa till vilka länder det går att betala i din nätbank? Med begränsningarna får du extra skydd i fall dina nätbankskoder till exempel hamnar i orätta händer. Landsbegränsningarna försvårar också skadeprogrammens funktion och på det sättet förhindrar de för sin del att bankkoder missbrukas.

Landsbegränsningarna skyddar också mot nätbedrägerier

”Allt som är för bra för att vara sant är i allmänhet bedrägerier. När sociala medier blivit vanligare har också olika nätbedrägerier ökat. Vi är ofta för godtrogna och hjälpsamma om vi på nätet får en ny beundrare, en nätförälskelse eller ett fantastiskt investeringserbjudande. Skicka aldrig pengar utomlands till en person som du inte har träffat” påminner Leena Özcelik på Sparbankens riskhantering. ” I de tråkigaste fallen kommer inte ”nätförälskelsen”, arvet eller den betydande avkastningen på investeringen utan offret skuldsätter sig och trasslar till sin egen ekonomi – och det vill vi som din bank och ekonomiska sparringpartner naturligtvis inte.” 

Bestäm ett användningsområde för ditt bankkort i din nätbank

I nätbanken kan du begränsa var du vill att ditt betalkort ska fungera i affärer och automater. Vid behov kan du också tillfälligt tillåta att kortet kan användas också utanför det område du bestämt, till exempel när du är på resa. Du kan ändra kortbegränsningarna i din nätbank (Kortens säkerhetsgränser: Konton och Kort > Kort > Säkerhetsgränser för kortens säkerhetsgränser. Betalningarnas landsbegränsningar: Betalningar > Ny betalning > Ändra betalningens landsbegränsning) 

Bankens egna landsbegränsningar – i bakgrunden risken för missbruk och finansiella sanktioner 

I förmedlingen av utlandsbetalningar följer vi internationella rekommendationer enligt vilka betalningar till en del länder har begränsats. Betalningarnas landsgränser baserar sig bl.a. på den förhöjda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i en del länder samt på internationella finansiella sanktioner.
På grund av Sparbanksgruppens linje går det att betala till vissa länder bara på kontoret, eftersom vi kan behöva mera information om orsaken till betalningen innan vi kan förmedla betalningen vidare. Dessutom är det inte alls tillåtet att betala till vissa länder. Mera information får du av din egen Sparbank. Gör landsbegränsningarna i din nätbank. (Betalningar > Ny betalning > Ändra betalningens landsbegränsning)

Tillägsbekräftelse av betalningar och bankens möjliga tilläggsutredning förhindrar missbruk

Till följd av regleringar som gäller alla banker krävs utöver nyckelkodskortet en tilläggsbekräftelse per sms för att bekräfta betalningar via nätbanken och kortbetalningar via nätet eller mobilapplikationer. Syftet med tillägsbekräftelse är att garantera säkerheten vid uträttande av ärenden på nätet. Tillägsbekräftelse behövs inte om du använder Mobilapplikationen Sparbanken Identifiering

Betalningarna övervakas i såväl Finland som resten av världen med tanke på mångahanda risker och hot. En betalning kan stanna i tilläggsutredningen av flera orsaker. Målet av bankens tilläggsutredning är at förhindra möjliga missbruk. Nationella lagar och bankernas praxis varierar, så någon entydig anvisning hur man undviker tilläggsutredningar är omöjligt att ge.

Här får du några tips hur du gör dina betalningar smidigare.

Fyll i betalningsuppgifterna noggrant redan i början så går betalningen snabbare. En stor del av utredningarna beror på att felaktiga uppgifter har getts i betalningen. Vi sköter alla utredningssituationer så effektivt som möjligt men att en betalning fastnar i en tilläggsutredning förlänger ändå ofrånkomligen tiden det tar för den att nå fram. Du kan påverka om din betalning stannar i utredningen eller inte genom att se till att dina betalningar alltid har mottagarens fullständiga namn och en informativ meddelandetext om det inte är fråga om en betalning med referens. Om du får en utredningsbegäran ska du reagera snabbt. En betalning kan beroende på fallet stanna upp för utredning hos oss i Sparbanken eller vi kan få en begäran om mera information av motpartsbanken. En betalning hålls oftast fryst i den bank som väntar på utredning tills den fått och sänt den begärda informationen. Genom att snabbt ge de begärda uppgifterna kan du alltså göra behandlingen av betalningen snabbare. Också efter att en betalning har behandlats kan det komma begäranden om tilläggsuppgifter.
Lottovinst på väg till kontot? Meddela banken i förväg. Bankerna har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Därför måste vi utöver personuppgifterna ha tillräcklig information om din verksamhet, din ekonomiska ställning, ursprunget av och användningsändamålet för medlen. Om du till exempel vet att du kommer att få betalningar som avviker från det vanliga rekommenderar vi att du kontaktar oss i förväg och berättar om dem.  

Läs mera om kundkännedom. 

Läs också: Bedrägerier i bankens namn – akta dig för nätfiske och missbruk av banktjänster

Har du frågor om tjänsterna för betalning? Skicka din fråga till oss via nätbanken eller i chatten på webbplatsen Sparbanken.fi. 
Kategorier

Intressant just nu