Tips för säkra och smidiga betalningar

Oroar du dig för om dina betalningar är säkra? Här får du några tips hur du kan göra betalandet smidigare och ännu säkrare än tidigare.

Tips för säkra och smidiga betalningar

Det lönar sig att tillämpa begränsningar i länderna som betalningar kan gå till

Visst känner du till att du själv kan bestämma till vilka länder det är möjligt att betala med dina bankkoder? Vi rekommenderar att du anger i inställningarna att bara sådana länder som du själv betalar regelbundet till är tillåtna länder. I nätbanken kan du begränsa vilka länder betalningar kan gå till: Betalningar > Ny betalning > Välj de länder du vill betala till. I Sparbanken mobilapplikation kan du ändra landsbegränsningarna för betalningar vid Profil > Tillåtna länder för betalning.

Landsbegränsningarna skyddar också mot nätbedrägerier

”Allt som är för bra för att vara sant är i allmänhet bedrägerier. När sociala medier blivit vanligare har också olika nätbedrägerier ökat. Vi är ofta för godtrogna och hjälpsamma om vi på nätet får en ny beundrare, en nätförälskelse eller ett fantastiskt investeringserbjudande. Skicka aldrig pengar utomlands till en person som du inte har träffat” påminner Leena Özcelik på Sparbankens riskhantering. ” I de tråkigaste fallen kommer inte ”nätförälskelsen”, arvet eller den betydande avkastningen på investeringen utan offret skuldsätter sig och trasslar till sin egen ekonomi – och det vill vi som din bank och ekonomiska sparringpartner naturligtvis inte.”

Ange säkerhetsgränserna och användningsområdena för ditt kort så att de motsvarar dess användning

I kortbeställningsskedet fastställer du säkerhetsgränser för kontantuttag och inköp i euro. Du kan tillåta eller förbjuda nätinköp samt välja i vilka områden du vill att ditt kort ska kunna användas. När det gäller kombinationskort (Credit/Debit) väljer du gränser områden separat för Credit- och Debit-sidan. Om du behöver ändra säkerhetsgränserna eller användningsområdena gör du det enkelt antingen i Sparbanken mobilapplikation eller i nätbanken.

I Sparbanken mobilapplikation kan du vid behov ställa in (och ta bort) en tillfällig användningsspärr för ditt kort och spärra kortet helt och hållet om det skulle komma bort.

Bankens egna landsbegränsningar – i bakgrunden risken för missbruk och finansiella sanktioner

I förmedlingen av utlandsbetalningar följer vi internationella rekommendationer enligt vilka betalningar till en del länder har begränsats. Betalningarnas landsgränser baserar sig bl.a. på den förhöjda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i en del länder samt på internationella finansiella sanktioner.

På grund av Sparbanksgruppens linje går det att betala till vissa länder bara på kontoret, eftersom vi kan behöva mera information om orsaken till betalningen innan vi kan förmedla betalningen vidare. Dessutom är det inte alls tillåtet att betala till vissa länder. Mera information får du av din egen Sparbank.

Tillägsbekräftelse av betalningar och bankens möjliga tilläggsutredning förhindrar missbruk

På grund av regleringen av banker krävs vid nätbanksbetalningar samt vid nät- och mobilkortbetalningar en tilläggsbekräftelse via SMS om man använder ett nyckelkodskort. Syftet med tilläggsbekräftelsen av betalningar är att garantera betalningssäkerheten. Vid användning av Sparbanken Identifiering-appen kan en tillägsbekräftelse av en betalning via SMS krävas.

Betalningarna övervakas i såväl Finland som resten av världen med tanke på mångahanda risker och hot. En betalning kan stanna i tilläggsutredningen av flera orsaker. Målet av bankens tilläggsutredning är at förhindra möjliga missbruk. Nationella lagar och bankernas praxis varierar, så någon entydig anvisning hur man undviker tilläggsutredningar är omöjligt att ge.

Här får du några tips hur du gör dina betalningar smidigare.

Fyll i betalningsuppgifterna noggrant redan i början så går betalningen snabbare. En stor del av utredningarna beror på att felaktiga uppgifter har getts i betalningen. Vi sköter alla utredningssituationer så effektivt som möjligt men att en betalning fastnar i en tilläggsutredning förlänger ändå ofrånkomligen tiden det tar för den att nå fram. Du kan påverka om din betalning stannar i utredningen eller inte genom att se till att dina betalningar alltid har mottagarens fullständiga namn och en informativ meddelandetext om det inte är fråga om en betalning med referens.

Om du får en utredningsbegäran ska du reagera snabbt. En betalning kan beroende på fallet stanna upp för utredning hos oss i Sparbanken eller vi kan få en begäran om mera information av motpartsbanken. En betalning hålls oftast fryst i den bank som väntar på utredning tills den fått och sänt den begärda informationen. Genom att snabbt ge de begärda uppgifterna kan du alltså göra behandlingen av betalningen snabbare. Också efter att en betalning har behandlats kan det komma begäranden om tilläggsuppgifter.

Lottovinst på väg till kontot? Meddela banken i förväg. Bankerna har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Därför måste vi utöver personuppgifterna ha tillräcklig information om din verksamhet, din ekonomiska ställning, ursprunget av och användningsändamålet för medlen. Om du till exempel vet att du kommer att få betalningar som avviker från det vanliga rekommenderar vi att du kontaktar oss i förväg och berättar om dem.

Läs mera om kundkännedom. 

Läs också: Bedrägerier i bankens namn – akta dig för nätfiske och missbruk av banktjänster

Har du frågor om tjänsterna för betalning? Skicka din fråga till oss via nätbanken eller i chatten på webbplatsen Sparbanken.fi. 

 

Ändrad 31.10.2022

Kategorier
Hem bostad och vardag

Intressant just nu