Skilda bostadslån eller ett gemensamt?

Framförallt unga par som köper sin första gemensamma bostad funderar ofta på om skilda bostadslån skulle vara ett säkrare alternativ än ett gemensamt – ifall relationen skulle ta slut. Det är ändå själva bostaden, som står i pant för lånet, som binder paret samman mer än ett eventuellt gemensamt bostadslån.

"Ett gemensamt lån är enklare att ordna eftersom det då finns två personer som ansvarar för lånet och då räknas deras inkomster ihop under låneförhandlingarna", berättar finansingeringschef Eeva Brander.

Också omkostnaderna är mindre i ett gemensamt lån.

"Banken debiterar några euro för varje låneamortering. Ju fler lån det finns, desto större blir omkostnaderna."

Ett gemensamt bostadslån är ett klart vanligare val än skilda lån. Om relationen tar slut är det lika lätt att upplösa ett gemensamt lån som två skilda.

"I praktiken finns det två alternativ. Oftast säljs den gemensamma bostaden och lånet betalas bort samma dag som bostaden säljs. Det andra alternativet är att den ena parten köper ut den andra och ensam tar över hela bostadslånet", säger Eeva Brander.

Skilda bostadslån bättre alternativ i vissa fall

Ibland är skilda lån det enda alternativet.

"Om ena låntagaren ska köpa sin första bostad och har besparingar på ett BSP-konto och den andra sedan tidigare äger en bostad måste de ta skilda bostadslån. Om båda däremot har BSP-besparingar och lånets villkor uppfylls finns det inga hinder för ett gemensamt bostadslån", säger Eeva Brander.

Ibland kan också en eventuell borgensman ställa vissa krav för den utlovade säkerheten.

"Då och då stöter jag på situationer där föräldrarna till ett ungt par endast vill gå i borgen för det egna barnets lån, inte partnerns. I sådana fall är skilda bostadslån det enda alternativet."

Också väldigt olika ekonomiska förutsättningar kan förorda skilda lån.

"Om ena parten i förhållandet har betydligt mer kapital än den andra för att skaffa en egen bostad kan skilda lån vara ett smart val. Då ska den enas större självfinansieringsgrad också beaktas i bostadens köpebrev", påminner Eeva Brander.

Hellre gemensamt bostadslån med en vårdslös partner

I motsats till vad man kunde tro så är skilda lån inte nödvändigtvis den bästa lösningen i en situation där den ena parten använder pengar mer vårdslöst än den andra.

"Om man oroar sig för partnerns förmåga att handskas med pengar lönar det sig hellre att ta ett gemensamt bostadslån än två skilda. Då lånet är gemensamt kan bägge parter se all information och händelser som har med lånet att göra i den egna nätbanken", säger Eeva Brander.

Med skilda lån kommer partnerns eventuella betalningssvårigheter inte fram om inte hen berättar om dem för sin partner. För eventuella ändringar i själva avbetalningsplanen krävs ändå ett godkännande av båda parter – också då det handlar om skilda lån.

"Den gemensamma bostaden står som pant för bägge lånen, vilket betyder att lånefrågorna berör båda parter fastän de skulle ha skilda lån", avslutar Eeva Brander.

Be om en bolåneoffert här

Kategorier
...