BSP-konto och bostadssparande till en första bostad

Med ett BSP-konto mot ditt första hem! Om du är 15–44 år och vill ha en egen bostad, börja spara redan idag.

Sparbankens varumärke bild.

Du får en bra skattefri ränta på dina besparingar.

Ett enkelt sätt att spara till en första bostad.

Spara 10 % så får du statsborgen för resten.

Vad är BSP-sparande?

Ett BSP-konto är ett bra sätt att spara till en bostad om du funderar på att köpa en första bostad. Du kan öppna ett bostadssparkonto om du är 15–44 år och planerar att köpa din första bostad, och du inte tidigare har ägt 50 % eller mer av en bostad eller bostadsbyggnad.

Målet är att spara 10 % av köpesumman för ditt första hem eller kostnadsberäkningen för byggande. Det sparade beloppet ska vara minst 150 euro och högst 4 500 euro per kalenderårskvartal (minst 150 euro och högst 3 000 euro fram till 31.3.2023). Insättningar görs under minst åtta kalenderårskvartal. På BSP-kontot kan du sätta in pengar antingen varje månad eller mer sällan.

När kontots kriterier är uppfyllda har du möjlighet att ansöka om ett BSP-lån. Det är till exempel möjligt att få en kostnadsfri statsborgen för ett BSP-lån, vilket gör det möjligt att köpa en bostad utan ytterligare säkerheter. Om du på ett BSP-konto har sparat de 10 % som krävs av objektets köpesumma eller den beräknade kostnaden för det objekt som ska byggas, kan du köpa en bostad utan att behöva ställa ytterligare säkerhet för lånet. När sparandelen på 10 % och 8 kalenderårskvartal är uppfyllda kan du ansöka om ett BSP-lån från Sparbanken. Läs mer om BSP-lån och dess fördelar.

Fördelarna med ett BSP-konto

  • Möjlighet att köpa en bostad utan utomstående borgensman med hjälp av en kostnadsfri statsborgen
  • 1 % gottgörelseränta varje år
  • När villkoren i BSP-sparavtalet är uppfyllda betalar vi en skattefri tilläggsränta på 2-4 % på insättningen
  • En lägre BSP-låneränta och en kostnadsfri statsborgen.

 

Det lönar sig att bli en BSP-sparare, även om det ännu inte är dags att köpa en första bostad. Det är lättare att spara i små rater och du kan ta en paus från sparandet.

Tilläggsränta på insättningarna

På insättningarna betalas en tilläggsränta på 2–4 % när BSP-kontot avslutas när villkoren har uppfyllts och köpebrevet har undertecknats eller byggobjektet har slutförts och slutgranskningsrapporten har inlämnats till banken. Tilläggsränta betalas på den första insättningen fram till slutet av innevarande år och under de följande fem åren. Tilläggsränta betalas på upp till 10 % av bostadens köpeskilling eller den beräknade kostnaden för det objekt som ska byggas. Exempel: På BSP-kontot har sparats 10 200 euro och priset på den bostad som ska köpas är 100 000 euro. 10 % av bostadens pris är 10 000 euro och på detta betalas den överenskomna tilläggsräntan.

Du kan göra ändringar i ditt BSP-konto

Bostadssparande sker över en lång tidsperiod. Under den tiden kan planerna ändras, men de utgör inte något hinder för att fortsätta BSP-spara. Under sparperioden kan du ändra sparmålet eller planen, slå samman separata BSP-konton med en annan BSP-sparare till ett gemensamt BSP-konto eller dela upp det gemensamma kontot i separata konton.

När köpet av en bostad närmar sig kan du be om offerter på bostadslån från olika banker och vid behov hanterar bankerna överföringen av BSP-kontot till den bank från vilken bostadslånet tas.

En minderårigs BSP-konto och sparande

Du kan börja BSP-spara redan som 15-17 år, men de medel som sätts in på kontot måste tjänas in från ditt eget arbete. Den minderårige spararen ska minst en gång om året lämna in en redovisning för ursprunget till de medel som satts in på kontot till banken. Redovisningen kan göras på en blankett som ska innehålla kontoinnehavarens och båda intressebevakarnas underskrifter. Du kan skicka in informationen till oss genom att logga in på din Sparbanken mobilbank eller nätbank via vår hemsida, ta bilder av den undertecknade blanketten och lägga till dem som en bilaga till meddelandet. Du kan också skicka en ifylld pappersblankett antingen per post eller genom att lämna in blanketten på din egen bank.

Intresserad och vill veta mer om ett BSP-konto?

Som Sparbankskund kan du enklast boka tid via en mobil- eller nätbank. Nya kunder kan boka tid via vår webbplats, antingen för ett nätmöte eller på ett kontor.

Förmån för BSP-kontoinnehavare: kreditkort med en kreditgräns på 2 000 euro

Som Sparbankens BSP-kontosparare kan du få ett Visa Credit/Debit-kort med en kreditgräns på 2 000 euro när du är minst 18 år gammal och besparingarna på ditt BSP-konto uppgår till minst 7 000 euro.

Om det finns två parter i ett BSP-kontoavtal är båda berättigade till ett personligt kreditkort. Du kan ansöka om ett BSP-spararens kreditkort genom att logga in på din mobil- eller nätbank och skicka ett meddelande med rubriken BSP-spararens Credit/Debitkort så kontaktar vi dig. Läs mer om förmånerna med Visa Credit/Debit.

Läs också de här

BSP-lån

BSP-lånet erbjuder flera fördelar till personer som köper sin första bostad – till exempel en förmånlig ränta och statligt stöd ifall räntorna stiger.

Sparbanken Mobil

Sköt dina bankärenden smidigt och säkert – var du än rör dig! Ladda ner Sparbanken Mobil till din telefon och pekplatta.

Sparbanken Identifiering

I applikationen Sparbanken Identifiering identifierar du dig tryggt och enkelt på nätet. Använd en PIN-kod som du själv bestämt, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.