Hur vet jag hur jag ska spara?

Det första steget när man börjar spara och placera är att tänka efter vad du vill spara till det vill säga vilket är ditt mål för sparandet eller placerandet. Målet kan vara på kort sikt till exempel en resa eller en ny bil. Eller så kan du spara på längre sikt till en bostad eller med tanke på pensionärsdagarna. Du kan också spara och placera utan något konkret mål, bara för att ha lite extra när det behövs.

Nästa steg är att fundera på hurdan sparare eller placerare du är. Alltså hurdan avkastning du vill ha på dina besparingar och placeringar och hur stor risk du är villig att ta. För att ta reda på hur stor risk du tål får du hjälp av Sparbankens experter. Till riskerna med placeringar och den avkastning du förväntar dig hör några allmänna grundprinciper:

  • En placerare som eftersträvar stor avkastning måste alltid ta större risker än en som nöjer sig med en mera anspråkslös avkastning.
  • Om man tar behärskade risker kan man förbättra den förväntade avkastningen på placeringarna.
  • I objekt med stor risk är det vettigt att placera bara "tålmodiga pengar" som du inte behöver till annat inom den närmaste framtiden.

När du vet dina mål och hur stor risk du tål kan vi tillsammans fundera på vilka produkter för sparande och placerande som kunde passa dig bäst.

Boka en tid

Produkter för sparare och placerare som inte vill ta så stora risker är till exempel:

Placeringsobjekt med större avkastning och högre risk är till exempel aktieplaceringar. Å andra sidan kan också en mera trygghetssökande placerare ta en behärskad risk med en del av sina medel när placeringstiden är tillräckligt lång.

Goda kombinationer av förväntad avkastning och risker hittar du till exempel i

  • Sparbankens blandfonder
  • Sparbankens Spar- och Pensionsförsäkringars fondportföljer Fondförvaltarens Bästa.

Allra lättast kommer du igång genom att ta kontakt med vårt närmaste kontor. Tillsammans med våra experter hittar du det sätt att spara och placera som passar just dig bäst.

Ta kontakt

Intressant just nu