Lån för energirenovering – Ingen expeditionsavgift under kampanjperioden

Sparbankens energilån hjälper hushållen att gå över till mer energieffektiva lösningar. Kampanjförmånen, lån utan expeditionsavgift, gäller för våra befintliga och nya bostadslånekunder under tiden 26.2–31.8.2024. Ansvarsfullhet är en gärning.

Sparbankens varumärke bild.

Kampanjförmån: Lån utan expeditionsavgift (26.2–31.8.2024).

En energirenovering betalar sig tillbaka, till exempel genom att öka fastighetens värde.

Med en energirenovering minskar du ditt koldioxidavtryck – och även dina energikostnader.

Vad handlar ett energilån om? 

 • du kan ansöka om ett energilån från 10 000 euro.
 • lånet kan sökas för renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i fastigheten, fritidsbostaden eller den egna bostaden. Ett energilån kan också användas för att betala för bostadsaktieandelen av den energirenovering som utförs av bostadsaktiebolaget (inklusive placeringsbostäder).
 • exempel: ändring av uppvärmningsmetod (t.ex. från olja till jordvärme), byte av fönster och ytterdörrar, installation av solpaneler eller tilläggsisolering. 

Kampanjerbjudande för energilån till våra kunder

 • som ett kampanjerbjudande, ett lån utan expeditionsavgift – du gör alltså en tydlig besparing.
 • energilån kan beviljas till Sparbanks kunder: både befintliga och nya kunder som har koncentrerat sina bankärenden.

Så här ansöker du om energilån:

Sparbankens befintliga bostadslånekunder, ansökan i nätbanken:

 • Fyll i låneansökan i nätbanken.
 • Välj under lån som ansöks Bolån och fyll i beloppet för energilånet på följande sida i fältet Anskaffningspris.
 • Skriv i fältet “tilläggsuppgifter om lånet” på låneansökan vad du renoverar.
 • Skicka ansökan.

Personer som konkurrensutsätter bostadslån / ny bostadslånssökande, ansökan via vår webbplats:

 • Gå till låneansökan på vår webbplats via knappen ”Ansök om lån med andra bankers koder”.
 • Identifiera dig med nätbankskoderna från en bank som är verksam i Finland.
 • Välj bostadslån som låneform > Egen bostad eller Jag konkurrensutsätter mitt nuvarande lån.
 • Ange tilläggsuppgifter om lånet (i slutet av ansökan) om du även ansöker om energilån, hur stort lån du behöver och vilken typ av energirenovering det är fråga om.

Villkor för att få energilån

 • För att få energilån enligt kampanjerbjudandet måste du ha ett bostadslån hos Sparbanken – nya bostadslånekunder är också hjärtligt välkomna!
 • Avtalet om energirenovering måste undertecknas under kampanjperioden och lånet tas ut före utgången av 2024. 
 • För att få ett energilån krävs säkerheter – oftast är det fastigheten där energirenoveringen görs. Dessutom måste bostadslånekunden och säkerheten uppfylla de normala utlåningskraven.

Tips: kom ihåg hushållsavdraget!

Hushållsavdrag innebär skattelättnader. Du kan till exempel få hushållsavdrag för den del av arbetet som gäller renoveringen av bostaden. Avdragsbeloppet påverkas av vilken typ av arbete som hushållsavdraget söks för. Arbetets art påverkar såväl avdragsprocenten som det maximala beloppet. Till exempel för renovering, det vill säga från andelen grundläggande renovering och renovering av bostaden, kan du dra av 40 procent från arbetets andel. Eller om du byter från oljeuppvärmning kan du dra av 60 procent av arbetets andel. Läs mer om hushållsavdraget.

Ett energilån är en konkret handling i vår ansvarsstrategi

På Sparbanken handlar ansvar först och främst om gärningar – ett av huvudtemana i vår ansvarsstrategi är ansvar för miljöeffektivitet och klimatet. Enligt kundindexundersökningen var Sparbanken den mest ansvarsfulla banken i Finland – och med hänsyn till alla branscher det tredje mest ansvarsfulla företaget i Finland. Praktiska åtgärder har också införts i utlåningen – vårt energilån är ett exempel på detta.

Blev du intresserad av ett energilån? Börja med att fylla i ansökan på vår webbplats: du binder dig inte ännu till ett lån från Sparbanken.