Lån för energirenovering

Sparbankens energilån hjälper hushållen att gå över till mer energieffektiva lösningar. Ansvarsfullhet är en gärning.

Sparbankens varumärke bild.

Fyll i låneansökan i nätbanken.

En energirenovering betalar sig tillbaka, till exempel genom att öka fastighetens värde.

Med en energirenovering minskar du ditt koldioxidavtryck – och även dina energikostnader.

Vad är ett energilån?

 • Du kan ansöka om lånet för renoveringar som förbättrar fastighetens energieffektivitet. Exempel: ändring av uppvärmningsmetod för egnahemshus (till exempel från olja till jordvärme), byte av fönster och ytterdörrar, installation av solpaneler eller isolering av huset.
 • Energilån kan beviljas Sparbankens bostadslånskunder.

Så här ansöker du om energilån:

Sparbankens befintliga bostadslånekunder, ansökan i nätbanken:

 • Fyll i låneansökan i nätbanken.
 • Välj under lån som ansöks Bolån och fyll i beloppet för energilånet på följande sida i fältet Anskaffningspris.
 • Skriv i fältet “tilläggsuppgifter om lånet” på låneansökan vad du renoverar.
 • Skicka ansökan.

Personer som konkurrensutsätter bostadslån / ny bostadslånssökande, ansökan via vår webbplats:

 • Gå till låneansökan på vår webbplats via knappen ”Ansök om lån med andra bankers koder”.
 • Identifiera dig med nätbankskoderna från en bank som är verksam i Finland.
 • Välj bostadslån som låneform > Egen bostad eller Jag konkurrensutsätter mitt nuvarande lån.
 • Ange tilläggsuppgifter om lånet (i slutet av ansökan) om du även ansöker om energilån, hur stort lån du behöver och vilken typ av energirenovering det är fråga om.

Villkor för att få energilån

 • För att få ett energilån krävs säkerheter – oftast är det fastigheten där energirenoveringen görs.
 • Dessutom måste bostadslånekunden och säkerheten uppfylla de normala utlåningskraven.

Energilån är en konkret gärning i vår ansvarsstrategi

På Sparbanken handlar ansvar först och främst om gärningar – ett av huvudtemana i vår ansvarsstrategi är ansvar för miljöeffektivitet och klimatet. Nu kommer dessa praktiska gärningar också att göras i utlåningen – vi erbjuder energilån till våra bostadslånekunder förmånligare. Tack till alla de nästan 5 000 personer som svarade på enkäten under våren: i den lyftes fram behovet av ansvarsfulla tjänster, som gör det möjligt för privathushåll att delta i miljöarbetet.

Blev du intresserad av energilån? Börja med att fylla i ansökan, du binder dig inte ännu till ett lån från Sparbanken.