Lån för energirenovering – under kampanjperioden med nollmarginal

Sparbankens energilån hjälper hushållen att gå över till mer energieffektiva lösningar. Kampanjförmånen, nollmarginal, gäller för våra befintliga och nya bostadslånskunder under perioden 15.5–22.6.2023. Ansvarsfullhet är en gärning.

Sparbankens varumärke bild.
check

Kampanjförmån: marginalen är nu 0 % (fram 22.6.2023)*.

check

En energirenovering betalar sig tillbaka, till exempel genom att öka fastighetens värde.

check

Med en energirenovering minskar du ditt koldioxidavtryck – och även dina energikostnader.

Vad är ett energilån?

 • Du kan ansöka om 10 000–30 000 euro i energilån.
 • Du kan ansöka om lånet för renoveringar som förbättrar fastighetens energieffektivitet. Exempel: ändring av uppvärmningsmetod för egnahemshus (till exempel från olja till jordvärme), byte av fönster och ytterdörrar, installation av solpaneler eller isolering av huset.
 • Energilån kan beviljas Sparbankens bostadslånskunder: både befintliga och nya kunder som överför sina bostadslån till Sparbanken under kampanjperioden.
 • Som kampanjerbjudande är lånemarginalen 0 procent – så du får en tydlig besparing i lånets räntekostnader.
 • Räntan på energilånet: 12 månader Euribor, ingen marginal* när beslutet och undertecknandet av låneavtalet görs under kampanjperioden.

Så här ansöker du om energilån:

Sparbankens befintliga bostadslånekunder, ansökan i nätbanken:

 • Fyll i låneansökan i nätbanken.
 • Välj under lån som ansöks Bolån och fyll i beloppet för energilånet på följande sida i fältet Anskaffningspris.
 • Skriv i fältet “tilläggsuppgifter om lånet” på låneansökan att du som bostadslånekund ansöker om energilån till kampanjpris.
 • Skicka ansökan.

Personer som konkurrensutsätter bostadslån / ny bostadslånssökande, ansökan via vår webbplats:

 • Gå till låneansökan på vår webbplats via knappen ”Ansök om lån med andra bankers koder”.
 • Identifiera dig med nätbankskoderna från en bank som är verksam i Finland.
 • Välj bostadslån som låneform > Egen bostad eller Jag konkurrensutsätter mitt nuvarande lån.
 • Ange tilläggsuppgifter om lånet (i slutet av ansökan) om du även ansöker om energilån, hur stort lån du behöver och vilken typ av energirenovering det är fråga om.

Villkor för att få energilån

 • För att få energilån enligt kampanjerbjudande måste du ha ett bostadslån hos Sparbanken – nya bostadslånekunder är också hjärtligt välkomna!
 • Avtalet om energirenovering måste undertecknas under kampanjperioden och lånet tas ut före utgången av 2023.
 • För att få ett energilån krävs säkerheter – oftast är det fastigheten där energirenoveringen görs.
 • Dessutom måste bostadslånekunden och säkerheten uppfylla de normala utlåningskraven.

Energilån är en konkret gärning i vår ansvarsstrategi

På Sparbanken handlar ansvar först och främst om gärningar – ett av huvudtemana i vår ansvarsstrategi är ansvar för miljöeffektivitet och klimatet. Nu kommer dessa praktiska gärningar också att göras i utlåningen – vi erbjuder energilån till våra bostadslånekunder förmånligare. Idén till kampanjen bygger på ansvarsenkäten som genomfördes i våras: i den lyftes fram behovet av ansvarsfulla tjänster som gör det möjligt för privathushåll att delta i miljöarbetet. Tack till alla de nästan 5 000 personer som svarade på enkäten!

Blev du intresserad av energilån? Börja med att fylla i ansökan på vår webbplats: du binder dig inte ännu till ett lån från Sparbanken.

*Den effektiva årliga räntan för ett energilån på 10 000 euro är 4,93 %. Beräkningen gjordes med en lånetid på 10 år. Räntan på lånet är 12 månader Euribor (9.5.2023 3,804 %) + 0 % marginal. Uppläggningsavgift 108 euro och administrationsavgift 3,5 euro/mån. Återbetalningsraten då amorteringssättet är annuitet är 100,58 euro/mån. Antalet lånerater 120 st. Det belopp som ska återbetalas är då 12 599,89 euro.

Detta är en exempelberäkning, inte ett lånebeslut eller -löfte. De slutliga villkoren och kostnaderna bestäms i samband med att lånet beviljas och tas ut.