Sparbanksgruppen: Resultatet för 2023 var utmärkt

Sparbanksgruppens år 2023 var mycket bra. Resultatet var utmärkt, 135,5 (70,9) miljoner euro före skatter. Framgången avspeglades också i kundnöjdheten och erkänslan som kundtjänsten fick. Sparbanken var den mest ansvarsfulla banken i Finland år 2023. Ansvaret återspeglades till exempel i att ungdomars hobbyer och utbildning stöddes med över 2 miljoner euro. 

Karri Alameri - Säästöpankkiliitto, toimitusjohtaja

Sparbanksgruppens resultat för 2023 var utmärkt. Resultatet före skatter var 135,5 (70,9) miljoner euro. Den totala vinsten för räkenskapsperioden var 105,5 (56,2) miljoner euro. Sparbanksgruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan den 1.1.2023. Samtidigt avslutades tillämpningen av det tillfälliga undantagsförfarandet. Siffrorna i resultaträkningen och balansräkningen för 2022 har justerats retroaktivt.

"2023 var ett mycket bra år för oss. Vi har lyckats på många områden, och jag vill särskilt tacka vår engagerade personal. Hörnstenarna i sparbanksfilosofin, ekonomiskt välbefinnande och ansvar, kommer att förbli i centrum för vår verksamhet även i fortsättningen", säger Karri Alameri, verkställande direktör för Sparbanksförbundet.  

Trots osäkerheten i ekonomin utvecklades Sparbanksgruppens kundverksamhet mycket starkt. Sparbanksgruppens räntenetto ökade med 55,5 % och var 263,8 (169,6). Ökningen av räntenettot förklaras särskilt av ökningen av ränteintäkterna från kundernas lån och fordringar. Ränteintäkterna var totalt 478,7 (204,9) miljoner euro. Vår soliditet (CET-1) stärktes under året och uppgick till 19,5 %. Sparbanksgruppen kommer att fortsätta att vara en solid, pålitlig och professionell partner för sina kunder.  

Trots det svåra marknadsläget ökade även provisionsintäkterna. Även om marknadsutvecklingen på placeringsmarknaden varierade, var placeringsfondernas nettoteckningar274 miljoner euro positiva och Sparbanksgruppens marknadsandel bland inhemska fondbolag stärktes.  

Totalt uppgick Sparbanksgruppens rörelseintäkter till 378,0miljoner euro (305,2). I slutet av 2023 var balansräkningen för gruppen 13,2 (13,8) miljarder euro.  

Prisbelönt kundservice – nöjda kunder  

Sparbankernas kundtjänst fick erkännande som den bästa kundtjänsten 2023. I valet av vinnare i Wakarus årliga kundtjänsttävling betonades den fungerande helheten av kundtjänstkanaler, den snabba tillgången till personlig betjäning och att ärenden kan lösas direkt den första gången kunden tar kontakt. Förutom kundupplevelsen fick Sparbanken beröm i tävlingen för att man satsar på att lyssna på medarbetarna och på deras välbefinnande.  

Sparbankernas tillförlitlighet är också på en mycket hög nivå. I EPSI Rating-undersökningen för 2023 var siffran så hög som 86,6. Enligt undersökningen är Sparbankens förståelse för kundernas behov den bästa i branschen. På motsvarande sätt nådde rekommendationsindexet för Sparbankernas kundförhandlingar för privatkunder (NPS) ett utmärkt resultat på 84,8.    

 ”De senaste åren har varit en berg-och-dalbana inom ekonomin. Då måste bankerna vara aktiva och ta hand om sina kunder. Våra kunder uppskattar personlig service, oavsett om det sker ansikte mot ansikte på kontoret, via telefonen eller i våra digitala kanaler”, säger Martti Hakala, chef för Sparbanksgruppens privatkundsverksamhet.  

Under 2023 satsade Sparbanksgruppen även på sina företagskunder. Vid sidan om de befintliga tjänsterna lanserades ett nytt servicepaket, Sparbanken Företagsbank. Serviceutbudet till företagskunder stärktes också genom den nya tjänsten Kassavakt, som underlättar företagens kassahantering.  

"Verksamhetsmiljön för våra företagskunder var utmanande och framtidsutsikterna osäkra under 2023. Trots detta tog våra företagskunder i princip väl hand om sina lån och lyckades bedriva lönsam affärsverksamhet. Detta gjorde det också möjligt för Sparbanksgruppen att uppnå utmärkt framgång. Sparbanken Företagsbankens uppgift är att fungera som bakgrundsstöd för våra företagskunders framgång”, säger Manu Kauppila, chef för Sparbanksgruppens företagskundverksamhet.  

Sparbanken är den mest ansvarsfulla banken i Finland  

I ASML:s kundindexundersökning var Sparbanken den mest ansvarsfulla banken i Finland år 2023 och, med hänsyn till alla branscher, det tredje mest ansvarsfulla företaget i Finland. I EPSI Rating-undersökningen ligger Sparbankens samhällsansvar enligt kunderna på en utmärkt nivå, 79,8 (branschmedeltal 72,3). Även hållbarhetsindexet, som beskriver det framtida hållbarhetsarbetet, ligger på en god nivå, 77,2.  

Sparbanksgruppens, Sparbankernas och Sparbanksstiftelsernas ansvarsåtgärder syntes bland annat i form av donationer och stöd till utbildning. Donationerna fokuserade på ungdomars välbefinnande i kampanjen Goda gärningar samt stöd till forskning och utbildning i Sparbanksstiftelsernas stipendier.  

"Ansvar är en viktig del av vår verksamhet, och det bästa sättet att ta socialt ansvar är att stödja välbefinnandet hos sammanslutningar och individer. Under 2023 har vi stöttat barns och ungas hobbymöjligheter, utbildning och psykisk hälsovård med över två miljoner euro, till exempel i kampanjen Goda gärningar och genom Sparbanksstiftelserna”, säger Karri Alameri, verkställande direktör för Sparbanksförbundet.  

Utsikter för 2024  

Trots de osäkra ekonomiska utsikterna vill vi investera i framtiden och säkerställa ekonomisk välfärd även i fortsättningen. På hösten 2023 lanserade Sparbanksgruppen ett stort affärsutvecklingsprojekt, i vilket gruppen kommer att investera över hundra miljoner euro under de kommande fem åren. Projektet inkluderar konkreta steg mot genomförandet av Sparbanksgruppens digitala vision, och det genomförs i samarbete med flera leverantörer. I och med utvecklingsprojektet blir mer tid över för kunderna, då bakgrundsarbetet automatiseras. I Sparbanken Mobil har delområdet för ekonomisk välfärd lanserats, och dess utvecklingsarbete fortsätter.  

Sparande är för alla, även år 2024. Sparbanksupplevelsen kommer även fortsättningsvis att vara kärnan i strategin. Den bygger på sakkunnig service, mänskligt och respektfullt bemötande av kunder samt smidighet för att möta kundernas ekonomiska behov och agera som deras finansiella partner.    

”Vårt långsiktiga arbete som främjare av finländarnas ekonomiska välfärd återspeglas i vår dagliga verksamhet. Våra betydande investeringar i utveckling av vår affärsverksamhet garanterar att vi har mer tid för det viktigaste – att träffa kunder", sammanfattar Alameri.  

Mer information och intervjuer:  

Karri Alameri  
verkställande direktör, Sparbanksförbundet  
karri.alameri@saastopankki.fi, 045 656 5250  

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring. 

Sparbanksgruppens bokslutskommunike 2023 (pdf)

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu