Sparbankens kundnöjdhet är fortfarande på topp: kunderna är särskilt tacksamma för säkra och välfungerande digitala tjänster samt kvaliteten på servicen

Enligt EPSI Ratings undersökning Bank och finansiering 2021 är Sparbankens kundnöjdhet i alla kategorier klart över branschgenomsnittet. Sparbanken har lyckats tillgodose kundernas behov av personliga och digitala tjänster på ett bra sätt, trots de utmaningar som coronapandemin fört med sig. Sparbanken lyckades klart bättre än branschen, särskilt när det gäller produktkvalitet. Företagare värderar å sin sida Sparbankens säkra och funktionella digitala tjänster framför alla andra.

Karri Alameri

Baserat på den nyligen publicerade årliga EPSI Rating-undersökningen som mäter kundnöjdhet har Sparbanken valt rätt strategi. 

”Vårt mål är att erbjuda branschens bästa kombination av digitala tjänster och personlig kundservice. Därför känns det bra att vi även enligt våra kunder har lyckats på detta område”, säger Karri Alameri, affärsverksamhetsdirektör och vice verkställande direktör för Sparbanksgruppen.

Sparbanken har klart mer nöjda privatkunder än genomsnittet inom branschen. I årets undersökning var Sparbanken bland de allra bästa, då privatkundernas kundnöjdhet var 76,2. Sparbankens kundnöjdhet var klart högre än branschens medeltal (71,8), inom alla kategorier. 

Sparbanken klarade sig bra både inom servicekvalitet (74,4, branschen 69), valuta för pengarna (74,6, branschen 72,5) och image (79,6, branschen 75,9). Utöver dessa lyckades Sparbanken klart bättre än branschen även vad gäller servicekvalitet (79,4, branschen 77,9). 

Företagen värdesätter funktionaliteten och säkerheten i Sparbankens digitala tjänst

Sparbanken har Finlands näst nöjdaste företagskunder. Företagarnas kundnöjdhet var i år 72,7, medan branschgenomsnittet var 67,7. Förra året var Sparbanken på första plats bland företagskunderna. Företagskundernas kundnöjdhet minskade i allmänhet under 2020.

”Förra året visade det sig att företagarna behövde praktisk hjälp från bankerna för att klara sig genom coronan. Vi lyckades med detta och hjälpte företag, till exempel med utbildning och amorteringsfrihet. Även om kundnöjdheten minskade något i år, uppskattar företagarna oss fortfarande i alla kategorier klart över branschgenomsnittet, förklarar Alameri

Företagskunderna är särskilt tacksamma för Sparbankens digitala plattformar. Enligt företagarna har Sparbanken också de säkraste digitala tjänsterna (nätbank, mobilbank). 

På företagssidan fanns det också tydliga skillnader i branschens resultat, särskilt när det gäller image och servicekvalitet. Sparbankens företagskunder upplever att Sparbanken ”ger den hjälp de behöver” (10,5 över branschens resultat) och ”Sparbanken tar hand om sina kunder” (10,4 över branschen).

Även Sparbankens företagskunder värdesätter servicekvaliteten (69,7, branschen 64,6).
 

Läs mer om EPSI Ratings Bank och finansiering 2021 (på finska).

För undersökningen Bank och finansiering 2021 intervjuade EPSI Data Collection Services 1 283 privatkunder över 18 år som var bosatta i Finland samt 1 061 företagskunder. Intervjuerna genomfördes mellan den 19 juli och den 31 augusti 2021. Indexet produceras på skalan 0–100, där 0–60 avser missnöjd, 60–75 avser nöjd och över 75 avser mycket nöjd. Kundnöjdhetens felmarginaler ligger i allmänhet i intervallet +/- 2–3 indexpunkter på en skala från 0–100.

 

Mer information: 

Karri Alameri
Affärsverksamhetsdirektör och vice verkställande direktör, Sparbanksgruppen
+358 45 656 5250
karri.alameri@saastopankki.fi 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu