Sparbankens kundtillfredsställelse är återigen över branschgenomsnittet: Servicekvaliteten och kundlojaliteten ligger klart över genomsnittet, berömt av både företagare och privatkunder

Sparbankens kundtillfredsställelse i alla kategorier är högre än branschgenomsnittet, säger EPSI Ratings kundundersökning Bank och finans 2022. Trots den osäkra globala situationen har Sparbanken lyckats tillgodose kundernas behov på ett bra sätt. Sparbanken lyckades klart bättre än branschen, särskilt när det gäller servicekvalitet. Även privatkunderna är betydligt mer nöjda med kvaliteten hos Sparbankens produkter än branschgenomsnittet.

Enligt den årliga EPSI Rating-undersökningen är Sparbankskunderna mer nöjda med sin bank än bankkunderna i Finland i genomsnitt.

"I tider av osäkerhet uppskattar människor en partner som tar hand om sina kunder. Sedan Sparbanken grundades har vår uppgift i 200 år varit att ta hand om finländarnas ekonomiska välfärd och hjälpa dem att blomstra. Vårt uppdrag är kanske mer aktuellt än någonsin just nu, säger Karri Alameri, vd för Sparbanksförbundet.

Sparbankens uppdrag tycks vara väl genomfört i praktiken, eftersom Sparbankens totala kundtillfredsställelse var klart högre än branschens medeltal (71,7), inom alla kategorier.

På privatkundsidan har Sparbanken också klart mer nöjda kunder än genomsnittet inom branschen. I årets undersökning var Sparbanken bland de allra bästa, då privatkundernas kundtillfredsställelse låg på 74,9.

Sparbanken klarade sig särskilt bra inom servicekvalitet (74, branschen 70,4), valuta för pengarna (74,2, branschen 70,8) och image (78,8, branschen 75,1). Utöver dessa lyckades Sparbanken klart bättre när det gäller produktkvalitet (78,3, branschen 76,3). Kundlojaliteten har utvecklats fint till 77,5, medan branschgenomsnittet ligger på 72,8.

Företagskundernas tillfredsställelse är år efter år bland de bästa i branschen

Tillfredsställelsen hos Sparbankens företagskunder är också högre än branschen (71,4, branschen 70,5). Sparbanken förlorade sin andra plats med knapp marginal i årets undersökning, men ligger i täten – vilket har varit fallet i många år.

“Företagare anser att Sparbanken är en pålitlig bank som ger högkvalitativ rådgivning och håller sina kunder mycket uppdaterade i frågor som rör kundrelationen. Vår kundservice får också bra feedback från våra företagskunder, säger Alameri.

Företagskunderna känner att de kan få den hjälp de behöver från Sparbanken. Företagarnas tillfredsställelse med digitala tjänster, dvs. nätbanken, mobilbanken och webbplatserna, har också ökat ytterligare jämfört med föregående år.

”Under de senaste åren har onlinemöten och digitala signaturer etablerats bland våra kunder. Nu är de flesta möten redan gjorda med hjälp av digitala kanaler, vilket gör vardagen enklare för företagare, säger Alameri.

Sparbankens företagskunder är också mer lojala än branschgenomsnittet. När branschgenomsnittet för kundlojalitet är 71,4 ligger det på 73,3 för Sparbanken. Även Sparbankens image överträffar branschen, 73,5 vs. 72,9.

”Kundtillfredsställelse är en av våra viktigaste värderingar. Vi arbetar hårt för att göra våra värderingar synliga och kända i våra kunders vardag. Därför är kundfeedback och EPSI Rating-resultaten värdefulla verktyg för att vi ska kunna fortsätta förbättra vår verksamhet i framtiden, säger Alameri.

Kolla resultaten av EPSI Rating Bank och Finans 2022 undersökningen (på finska).

EPSI Data Collection Services intervjuade fler än 1 500 privatkunder över 18 år i Finland och fler än 1 300 företagskunder för undersökningen Bank och finans 2022. Intervjuerna genomfördes 19.7 – 26.8.2022. Indexet visas på skalan 0–100, där 0–60 avser missnöjdhet, 60–75 avser nöjd och över 75 avser mycket nöjd. Kundtillfredsställelsens felmarginaler ligger i allmänhet i intervallet +/- 2–3 indexpunkter på en skala mellan 0–100.

Mer information:

Karri Alameri, verkställande direktör, Sparbanksförbundet
+358 45 656 5250
karri.alameri@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välfärd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu