Sparbanken delade ut ett rekordstort belopp för att öka välbefinnandet runt om i Finland – i donationerna betonades välbefinnandet hos barn och unga samt deras psykiska hälsa

I år donerade Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna över 1,5 miljoner euro till 500 mottagare över hela Finland. Med den årliga kampanjen Goda gärningar förverkligar Sparbanken sin 200-åriga mission att öka finländarnas välfärd. Sparbanken delar varje år ut en betydande del av sitt resultat för att främja den lokala välfärden. I år betonades barns och ungas välbefinnande i donationerna. Det har också gjorts donationer för att hjälpa Ukraina.

Sparbankens varumärke bild

När Sparbanken grundades år 1822 blev dess uppgift en samhälleligt viktig mission: att hjälpa det hårt arbetande folket i Finland att öka sin välfärd och sköta sin ekonomi bättre. Samma mission fortsätter ännu idag och de lokala Sparbankerna delar årligen ut en betydande del av sitt resultat till stöd för den lokala livskraften och välfärden.

I år betonades barnfamiljers och ungas välbefinnande i donationerna.

”Röstningsresultaten från årets kampanj Goda gärningar visar att finländarna är oroade över barns och ungas välbefinnande. Vi har delat ut en stor del av donationerna för att främja barns och ungdomars välbefinnande och stödet har bland annat riktats till mindre bemedlade barnfamiljer, barns och ungdomars psykiska hälsa samt barnens fritidsintressen, såsom idrottsföreningar”, säger Laine Spellman, marknads- och kommunikationsdirektör på Sparbanken.

År 2022 donerade Sparbanken ett rekordhögt belopp på över 1,5 miljoner till över 500 mottagare över hela Finland.

Ansvarsfulla gärningar utgör kärnan i Sparbanksidén

Sparbanken ordnar varje år kampanjen Goda gärningar, där de lokala Sparbankerna beslutar om sina donationsmål utifrån förslag från lokalinvånarna. 

”Det är viktigt för oss att hela Finland förblir livskraftigt. ”I stället för stora engångsdonationer stöder vi hellre flera betydande lokala aktörer och projekt”, tillägger Spellman. 

I år har Sparbanksgruppen också donerat nästan 300 000 euro till Ukraina via flera hjälporganisationer (FRK, Unicef, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser). 

Dessutom har lokala banker gjort donationer till organisationer som är verksamma i deras egna regioner och som stöder integrationen av ukrainska flyktingar i vardagen. Ukrainare har till exempel fått hjälp med cykeldonationer och presentkort för dagligvaror. 

”Ukraina behöver vår hjälp. När man gör donationer är det dock värt att komma ihåg en viss försiktighet, eftersom bedragare kan försöka dra nytta av människors vilja att hjälpa till. Donationer bör göras genom välkända organisationer och företrädesvis organisationer som är verksamma i Finland”, påminner Spellman. 

Mer information om hur medlen används finns på organisationernas webbplatser:

UNICEF: www.unicef.fi

Finlands Röda Kors: www.rodakorset.fi

Rädda Barnen rf: www.pelastakaalapset.fi

Läkare Utan Gränser: www.laakaritilmanrajoja.fi

Mer information:

Laine Spellman, marknads- och kommunikationsdirektör, Sparbanksförbundet
+358 40 455 5562
laine.spellman@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu