Sparbanken Placeringsobligation Finland

Vårt nya placeringsobjekt, Sparbanken Placeringsobligation Finland, erbjuder en avkastningsmöjlighet knuten till aktiekorgens eventuella värdeökning. Placeringsobligationen kan tecknas endast under en kort tid, 15.6–10.7.2020, så agera snabbt. Minimiteckningen är 1 000 euro.

Ett enkelt och spritt placeringsobjekt på fem år.

Placeringsobjekten är fem stabila finländska kvalitetsbolag.

Aktiekurserna är för närvarande låga, vilket ger goda möjligheter till värdeökning.

Varför placera i Sparbanken Placeringsobligation Finland?

  • Placeringsobligationens aktiekorg innehåller ett spritt urval välkända och välskötta finländska företag, vars prissättning har sjunkit till en attraktiv nivå under våren.
  • Aktiekurserna som gått ner på grund av pandemin och obligationens placeringstid på fem år erbjuder ett bra utgångsläge för placeringsobligationen.
  • Genom att placera i placeringsobligationen kan du dra nytta av aktiernas möjliga positiva värdeutveckling utan risk för att förlora det nominella kapitalet. 
  • Beroende på kursutvecklingen får du en avkastning som är knuten till aktiekorgens eventuella värdeökning (upp till avkastningstaket) i enlighet med lånevillkoren.

Innehåll i aktiekorgen för Sparbanken Placeringsobligation Finland

Underliggande instrument i Sparbanken Placeringsobligation Finland är en aktiekorg bestående av fem finländska företag med lika stor vikt.

  • Fortum Abp 20 %
  • Nokia Abp 20 %
  • Nordea Bank Abp 20 %
  • Nokian Renkaat Abp 20 %
  • UPM-Kymmene Abp 20 %

Presentation av de företag som är placeringsobjekt i placeringsobligationen

Fortum Abp ett av de ledande energibolagen inom Norden och Östersjöområdet, vars affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Bransch: Kraftförsörjning

Nokia Abp är ett globalt företag i kommunikationsbranschen. Företaget tillverkar utrustning och programvara samt underhåller nätverk globalt. Bransch: Telekommunikation

Nordea Bank Abp är en av de mest betydande finanskoncernerna i Norden och Östersjöområdet. Bransch: Finans

Nokian Renkaat Oyj utvecklar och tillverkar högklassiga däck för person-, paket- och lastbilar. Bransch: Sällanköpsvaror och -tjänster

UPM-Kymmene Oyj är ett internationellt verksamt skogsindustriföretag, vars affärsverksamhet inkluderar bl.a. papper, cellulosa, energi, biobränslen, dekalmaterial samt virkesprodukter. Bransch: Basindustrin

 

Lånets emittent: Danske Bank A/S.
Teckningstid: 15.6–10.7.2020
Löptid: 20.7.2020–4.8.2025

 

Läs mer i marknadsföringsbroschyren för Sparbanken Placeringsobligation Finland

Faktablad för Sparbanken Placeringsobligation Finland
Bond term sheet för Sparbanken Placeringsobligation Finland (på engelska)
Programbroschyr (på finska)
Lånevillkor (på engelska)