Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid

Ansvarsfullhet och hållbar utveckling betonas allt mer, även i placeringsverksamheten. Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid, erbjuder en avkastningsmöjlighet knuten till aktiekorgens eventuella värdeökning. 

Sparbankens varumärkesbild.
check

ETT SPRITT PLACERINGSOBJEKT PÅ FEM ÅR . 

check

Beaktande av hållbar utveckling har blivit en betydande konkurrensfaktor för företagen och en inkomstkälla för placerarna.

check

Underliggandeinstrument i Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid är enaktiekorg bestående av fem bolag med lika stor vikt.

Varför placera i Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid?

  • Placeringsstrommarna i riktning mot ansvarsfulla företag har lett till att värderingsmultipeln för dessa har stigit.
  • En del av korgens företag har inlett en större förändring mot en mer hållbar utveckling. I framtiden kommer nya, innovativa produkter i de här företagen att erbjuda kunderna lösningar där koldioxidavtrycket eller miljöbelastningen är betydligt mindre.
  • Genom att placera i placeringsobligationen kan du dra nytta av aktiernas möjliga positiva värdeutveckling utan risk för att förlora det nominella kapitalet.
  • Beroende på kursutvecklingen får du en avkastning som är knuten till aktiekorgens eventuella värdeökning (upp till avkastningstaket) i enlighet med lånevillkoren.

Innehåll i aktiekorgen för Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid

Underliggande instrument i Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid är en aktiekorg bestående av fem ESG-bolag med lika stor vikt.

  • ABB Ltd 20 %
  • Intel Corporation 20 %
  • Schneider Electric SE 20 %
  • UPM-Kymmene Oyj 20 %
  • Vestas Wind Systems 20 %

Presentation av de företag som är placeringsobjekt i placeringsobligationen

ABB Ltd

ABB:s verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Automation (sensorer och systemlösningar för processindustrin), Robotics (bilindustrin), Electrification (omfattande produktportfölj) och Motion (elmotorer och transmission). Förbättrad energieffektivitet kommer i framtiden att vara en avgörande framgångsfaktor inom industrin. ABB har en teknologi som sparar energikostnader och minskar utsläppen. Den nya verkställande direktören förväntas fortsätta utveckla företagets branschfördelning. Land: Schweiz

Intel Corporation

Tillverkare av halvledare, vars mål är att före år 2030 enbart använda förnybar energi i sin verksamhet. Intel erbjuder energieffektiva lösningar till datacenter. Globalt sett är datacentren stora elförbrukare. 5G telefonnäten kommer inom en nära framtid att stödja Intels tillväxt och vi är övertygade om att produktionssvårigheterna vad gäller nya processorer kommer att lösas. Land: USA

Schneider Electric SE

Schneider Electric tillverkar elapparatur för följande segment: solenergi, laddningsstation för elbil, hemautomation, hantering av efterfrågan och smarta elnät. Smarta lösningar i byggnadsskedet ger betydande energibesparingar i fastigheterna. Inom byggande ökar energilösningarnas andel av helheten, vilket leder till ökad omsättning och rörelsevinst. Schneider Electric har en stark marknadsposition, som torde bli ännu starkare när regleringar och behovet av produktutveckling ökar. Land: Frankrike

UPM-Kymmene Oyj

UPM:s investeringar i biobränslen och biokemikalier förskjuter företagets verksamhet från papper mot förnybara branscher. Om dessa investeringar lyckas har foretaget en tydlig och lonsam tillväxtpotential inom hållbar utveckling, vilket minskar användningen av fossila råvaror. Även den kostnadseffektiva massafabriken i Uruguay utgör en positiv drivkraft på kort sikt. Land: Finland

Vestas Wind Systems A/S

Vestas Wind Systems tillverkar vindkraftverk och tillhandahåller underhållstjänster. Under de kommande decennierna kommer efterfrågan på vindkraftverk att förbli stor. Vestas starka marknadsposition och särskilt tillväxten inom underhållsavtal innebär goda förutsättningar för en lönsam tillväxt. Land: Danmark


Lånets emittent:
Danske Bank A/S.
Teckningstid: 28.9–23.10.2020
Löptid: 2.11.2020–16.11.2025 


Läs mer i marknadsföringsbroschyren för Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid.

Faktablad för Sparbanken Placeringsobligation Ansvarsfull Framtid
Programbroschyr (på finska)
Lånevillkor (på engelska)

 

...