POP fonder och fondandelar - anderlarnas värde och avkastningar

Sp-Fondbolag underhåller 8 POP fonder och 16 POP fondandelar. De senaste värdena av POP fondandelar publiceras efter värdeberäkning som genomförs på eftermiddagen varje bankdag.

...