Fondtyper

Hur skiljer sig korta och långa räntefonder från varandra? Och vad är en blandfond eller en specialplaceringsfond? Läs mera om fondplacering och olika fonder.

Ha målen för placerandet klara innan du väljer placeringsfond

Innan du väljer en placeringsfond är det bra att klargöra för dig själv varför du sparar. Vill du göra ett speciellt inköp, åka på semester, ta ett sabbatsår eller betala barnens körkort? Eller vill du spara för framtiden, för ditt eget välbefinnande eller kanske komplettera pensionsskyddet? Våra kunniga investeringsrådgivare hjälper dig gärna vid valet av en lämplig fond.

Som kund i Sp-Fondbolag kan du placera i korträntefonder, långräntefonder, blandfonder och aktiefonder.