Välj en lämplig fond

På valet av fond inverkar din risktålighet, dina avkastningsförväntningar och för hur lång tid du är beredd att placera dina pengar.

Vilken fond passar dig? 

När du ska välja fond ska du tänka på följande saker: 

Placeringstiden – För hur lång tid är du beredd att placera? När vill du eller behöver du använda dina besparingar? 

Riskerna med placerandet – Placeringar är alltid förknippade med risker. Hur risktålig är du och hur villig är du att ta risker? Hur stora variationer i värdet på dina besparingar är du beredd på? 

Förväntad avkastning – Vilka avkastningsmål har du för dina placeringar? Ju större avkastning du är ute efter desto mera varierar placeringens värde. 

Placeringstiden avgör hurdan fond det lönar sig att välja 

Om du planerar att placera bara för en kort tid är det bättre att välja fonder med lägre risk och också lägre avkastningsförväntningar. Ju längre spartid du planerar desto större andel lönar det sig att placera i en aktiefond om din riskbenägenhet och risktålighet klarar av fluktuationerna på aktiemarknaden. 

Regelbundet fondsparande och tiden jämnar ut konjunktursvängningarna och där ligger också en möjlighet: när kurserna är låga får du flera fondandelar för samma sparsumma.


Exempel på rekommenderade sparformer

1–12 mån, placeringsplan på kort sikt
Rekommenderade placeringsobjekt: konton och korträntefond

2–5 år, placeringsplan på medellång sikt
Rekommenderade placeringsobjekt: tidsbundna konton, ränte- och blandfonder, indexlån, sparförsäkring och debenturer

Över 5 år, placeringsplan på lång sikt

Rekommenderade placeringsobjekt: bland- och aktiefonder, aktieplaceringar och sparförsäkringar

Målinriktat, långsiktigt placerande gör att dina tillgångar växer bäst. Läs om fördelarna med regelbundet fondsparande.

Den förväntade avkastningen står ofta i relation till risken

Placeringar är alltid förknippade med risker. Hur stor risken är beror på fondens placeringspolicy: ju större avkastning man vill ha desto sannolikare är det att värdet på placeringen fluktuerar. 

Den förväntade avkastningen på räntefonder är lägre (2 % – 5 % p.a.) och kräver mindre risktålighet.

Den förväntade avkastningen på blandfonder är större (5 % – 7 % p.a.), men kräver en relativt stor risktålighet.

Den förväntade avkastningen på aktiefonder är större (8 % – 9 % p.a.) än för blandfonder och kräver god risktålighet.

När man väljer fond ska man tänka på en hur riskfylld fond man väljer. Långsiktigt sparande är ett bra mål, men med jämna mellanrum lönar det sig att fundera på om det finns anledning att ta hem vinsten och överföra den till en mindre riskfylld fond. Aktiefonder ger den bästa avkastningen under goda tider, men vid nedgång faller också deras värde mest.

Innan du inleder fondsparande är det viktigt att tänka igenom din risktålighet och hur stora risker du är villig att ta. Exemplet nedan åskådliggör på vilket sätt viktningen i portföljen kan påverka hur placeringens värde utvecklas. 

Testa din risktålighet med vår räknare

Med hjälp av våra exempel kan du testa hur väl du tål risker. Testet illustrerar på vilket sätt förändringarna på marknaden inverkar under spartiden på besparingarnas värde samt prövar spararens risktolerans och vilja att ta risker. Detta läge är helt fiktivt. 

Du kan välja mellan tre olika portföljer, skillnaden består i andelen aktier i portföljen. Ju större andel aktier din portfölj innehåller desto större är risken. Välj en riskkategori som känns lämplig och testa hur mycket en månatlig sparsumma på 100 euro skulle avkasta per år. Du kan byta till en annan riskkategori under spartiden och se hur dina besparingar skulle utvecklas med mindre eller större risk. Du kan också när som helst sälja fondandelar – alla på en gång eller bara en del.

Inled testet med att välja riskkategori

Måttlig: 15 % av placeringarna i aktier, 85 % i korta och långa ränteplaceringar 
Balanserad: 50 % av placeringarna i aktier, 50 % i ränteplaceringar
Avkastningsinriktad: 100 % av placeringarna i aktier

Ju större andelen aktier är i portföljen desto större är risken och avkastningsmöjligheterna.


Se framåt – vad vill du? 

Hur vill du att din framtid ska se ut? Har du till exempel tänkt köpa en ny bostad? Eller letar du efter en pålitlig ekonomisk partner? Vi hjälper dig att se längre och spara till det du vill ha.
Säästöpankin brändikuva