Sparbanksgruppens

Ansvarsrapport 2020

Vi vill att ansvarsfullheten ska synas i allt vi gör inom Sparbanksgruppen – i vårt sätt att förhålla oss till kunder, samarbetspartner, sektorn, myndigheter och andra berörda parter. Vi publicerar årligen Sparbanksgruppens Ansvarsrapport, där vi presenterar information och nyckeltal som anknyter till ansvarsfullhet med hänvisningar till det internationella referensramverket GRI (GRI referenced).

Nästan 200 år av ansvarsfullhet: Uppgiften är finländarnas ekonomiska välfärd 

När Sparbanken grundades för nästan 200 år sedan 1822 blev vår grundläggande uppgift ett socialt viktigt och ansvarsfullt uppdrag: att hjälpa det hårt arbetande folket i Finland att blomstra och sköta sin ekonomi bättre. 

Även i denna dag är vårt uppdrag att främja våra kunders ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt. 

Ansvarsfullhet är närvarande i sparbanksmedarbetarnas vardag och verksamhet varje dag. Kärnan i vår verksamhet är Sparbanksupplevelsen, som vi är kända för. Sparbanksupplevelsen skapas när vi kombinerar våra personliga och digitala tjänster som ständigt utvecklas med den expertis och mänsklighet som vi möter och betjänar alla våra kunder med.

Nedan hittar du en sammanfattning av våra ansvarsgärningar för 2020. Du kan läsa mer om dessa teman i Ansvarsrapporten för 2020.  

 

Goda gärningar för att öka den lokala välfärden

E-tjänster ger stöd i coronavardagen

Företagsstöd och förnyelseförmåga

Ansvarsfullt placerande ger avkastning och välfärd

Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2020 på finska (pdf)     Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2020 på engelska (pdf)

Mer information: vastuullisuus@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välfärd. Vi vill förknippas med mod, sakkunskap och passion för ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.