Ändringar i försäkrings placeringsobjekt

Sparbanken Ryssland, POP Ryssland och Depositionsanknutna placeringsobjektet avlägsnas från placerimgsobjektsutbudet för Sb-Livförsäkrings försäkringssparprodukter 12.11.2021.

Sparbanken Ryssland-specialplaceringsfonden (Rysslandsfonden) sammanslås med Sparbanken Tillväxtmarknader-specialplaceringsfonden (Tillväxtmarknader-fonden). Av den orsaken avlägsnas placeringsobjekten Sparbanken Ryssland och POP Ryssland från placeringsobjektsutbudet.

Sb-Livförsäkring har också beslutat att upphöra med Depositionsanknutna placeringsobjektet på grund av den negativa avkastningen, som pågått redan länge.

Enligt försäkringsvillkoren överförs försäkringsbesparingar som styrts till de upphörande placeringsobjekten och kommande försäkringspremier styrs till nedan nämnda närmast motsvarande placeringsobjekt.

 Placeringsobjekt som upphör    Kommande placeringsobjekt
Sparbanken Ryssland Sparbanken Tillväxtmarknader
POP Ryssland POP Tillväxtmarknader
Depositionsanknutet Sparbanken Kortränta

 
Tilläggsuppgifter om de mottagande placeringsobjekten, deras placeringspolitik, riskprofil och avkastningsförväntning får du från din Sparbank, din POP Bank samt på våra nätsidor www.sbliv.fi och www.sp-fondbolag.fi.

Allokeringsändringar och tilläggspremier till placeringsobjekten som avlägsnas förhindras från 8.11.2021, för att hinna förverkliga oavslutade allokeringsändringar före ändringen som sker 12.11.2021.

Ifall det väcks frågor hos dig, så får du tilläggsinformation från din Sparbank, din POP Bank eller från Sb-Livförsäkring, tel. 010 572 1001 eller vakuutussaastaminen@saastopankki.fi

Med vänliga hälsningar
Sb-Livförsäkring Ab

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sb-livforsakring
...