Fonden Sparbanken Världen som är placeringsobjekt i Sb-Livförsäkring Ab:s försäkringar byter namn

Fonden Sparbanken Världen som eventuellt valts som placeringsobjekt för Sb-Livförsäkrings fondanknutna försäkringsspar- och pensionsavtal heter från och med 2.5.2019 Sparbanken Hyfs.

Enligt försäkringsvillkoren kan Sb-Livförsäkring Ab lägga till, minska eller ändra innehållet i de placeringsobjekt som finns tillgängliga. Detta meddelande gäller de fondanknutna försäkringsspar- och pensionsavtal i vilka fonden Sparbanken Världen har valts som placeringsobjekt. De betalda försäkringspremierna har placerats i de placeringsobjekt som kunden valt och utifrån dem bestäms försäkringsbesparingens värde. Försäkringstagaren eller den försäkrade äger inte placeringsobjekten direkt utan en försäkring vars värde bestäms enligt placeringsobjektens värdeutveckling.

Fonden Sparbanken Världen hittas bland placeringsobjekten från och med den 2 maj 2019 under namnet Sparbanken Hyfs. Det är fråga om en stadgeändring med vilken namnet och placeringspolitiken ändras. Närmare information finns i Sp-Fondbolags meddelande.

Ändringen kräver inga åtgärder av försäkringstagaren eller den försäkrade. Om försäkringstagaren eller den försäkrade inte vill att fonden Sparbanken Hyfs från och med den 2 maj 2019 är placeringsobjekt ska man kontakta banken eller göra en avgiftsfri och skattefri allokeringsändring i nätbanken.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sb-livforsakring

Intressant just nu