Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner 2019

Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner 2019.

Sb-Livförsäkring Ab har som mål att på lång sikt ge en total återbäring före kostnader och skatter på försäkringsbesparingar som är berättigade till vinstutdelning, som är minst finska statens långa masskuldebrevslåns avkastning. För sparförsäkringarna är målnivån en avkastning som motsvarar räntenivån för masskuldebrevslån med en maturitet på 5 år och för pensionsförsäkringarna med en maturitet på 10 år. Den totala gottgörelsen består av beräkningsränta eller årsränta och en tilläggsränta som fastställs årligen. SB-Livförsäkring Ab:s styrelse fastställer årsräntan och tilläggsräntan årligen och på deras belopp inverkar bl. a. allmänna räntenivån, bolagets framgång i placeringsverksamheten på lång sikt, nivån på försäkringens beräkningsränta och bolagets soliditet. Dessutom beaktas i års- och tilläggsräntan, om bolaget för respektive försäkringsslag bör gardera sig för högre ersättningskostnader i framtiden än antagits, bland annat till följd av betydande förändring i de försäkrades dödlighet. För nivån på tilläggsförmånerna eftersträvas kontinuitet.

Målen är i kraft tillsvidare. Sb-Livförsäkring Ab:s styrelse har rätt att ändra målsättningen och principerna inom ramen för den lagstiftning som reglerar försäkringsbolag. De publicerade fördelningsgrunderna för tilläggsförmånerna och tillämpningen av skälighetsprincipen är inte en del av försäkringsavtalet.

Utredning om förverkligande av målen för fördelning av tilläggsförmåner 2019

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sb-livforsakring

Intressant just nu