Byte av målfond för specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader

Specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader investerar för närvarande sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i fonden Schroder ISF Emerging Markets (målfond).

På grund av ändringen av målfond kommer Sparbanken Tillväxtmarknader från och med den 4.5.2017 att investera sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i placeringsfonden American Century Emerging Markets Equity Fund. Av den nya målfondens tillgångar placeras på de globala tillväxtmarknaderna.

Bytet av målfond ändrar inte riskkategorin för Sparbanken Tillväxtmarknader, som för närvarande är 6 (= hög risk).

Mer information hittas i fondbroschyren och nyckelinformationsbroschyren för specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader, vilka publiceras med uppdaterad information i samband med bytet av målfond den 4.5.2017.

Sp-Fondbolag Ab

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu