Avstjälpningsplatsens pärlor

När man placerar ökar chansen för god avkastning om man är villig att böka runt där andra inte gör det. Detta kräver mod och tålamod.

Min egen bild av en avstjälpningsplats skapades redan i barndomen, för trettio år sedan. Avstjälpningsplatsen i min hemstad fanns på en avsides plats utanför staden. Hundratals fiskmåsar letade efter skatter medan de seglade över det alplandskap som berg av sopor hade skapat.

Förra sommaren hade jag för första gången på länge ärende till avstjälpningsplatsen. Förändringen var iögonfallande, jämfört med förra gången jag var där. Bergen av sopor hade försvunnit och hade ersatts med sorteringsfack. Avfall har blivit en värdefull råvara som man vill få ut så mycket som möjligt av. Inga fiskmåsar i sikte.

Jämfört med evolutionen inom avfallshanteringen verkar placerarnas beteende inte nämnvärt ha ändrats på trettio år. När vi eftersträvar rikedomar har vi fortfarande en tendens att fatta kärlek för heta placeringsteman, eftersom de har en så förtrollande glansig yta. Tidigare placeringar som har förlorat sin glans slängs ofta osorterade i blandavfallet.

Det största avfallsberget ser ut att finnas i Europa

För närvarande ser det största avfallsberget ut att finnas i Europa. Den rådande uppfattningen är att vår åldrande och regressiva världsdel på många sätt är på väg att köras över av USA och Kina. Inte kan det väl här finnas något värt att placera i?

Verkligheten är inte alltid så svart-vit som vi föreställer oss. Detta gäller särskilt för placeringar. Placeringsobjekt som i den reella världen ser ut som självklara vinnare ger inte oss nödvändigtvis den ökade förmögenhet vi söker. Aktiekurserna återspeglar placerarnas förväntningar inför framtiden på samma sätt som vadslagningsoddsen återspeglar eventuella resultat i en idrottstävling. Genom att satsa på en förhandsfavorit blir avkastningen vanligtvis blygsam. 

Om vi vill förbättra våra chanser till framgång måste vi med andra ord hitta och utnyttja fel prissatta odds. Vi måste alltså leva oss in i rollen som fiskmås på avstjälpningsplatsen och hitta de pärlor som har övergivits på placeringarnas berg av avfall. 

På jakt efter övergivna pärlor

Under eurokrisen hamnade bolagets på konkursens brant och den allmänna bilden av företaget och dess produkter var inte särskilt smickrande. Man var alltså tvungen att göra något. Under de senaste fem åren har bolaget genomgått en betydande förändring under ledning av Carlos Tavares. Produkternas kvalitet har förbättrats och konsumenterna har en betydligt positivare bild av företaget. Detta har gjort det möjligt att höja priserna mot de högsta inom jämförelsegruppen. Samtidigt har kostnadsstrukturen märkbart förändrats. 

Med hjälp av moderata, men smarta investeringar, är bolaget bland de bästa inom jämförelsegruppen vad gäller miljöteknologi och nya drivkraftstekniker. Den bästa lönsamheten inom branschen och ett positivt resultat på den av coronakrisen härjade marknaden är ett bevis på bolagets framgångsrika förändring. Bolagets finansieringsposition är i utmärkt skick. Visst finns det på kort sikt utmaningar inom bilindustrin, men dessa är man väl medveten om. 

Och de där oddsen?

Marknadsvärdet på Bolaget Peugeot är fjorton miljarder euro, av detta kan cirka två och en halv miljard härledas direkt från Faurecia, ett av bolaget ägt och börsnoterat företag som tillverkar bildelar. Dessutom är finansieringsbolaget Banque PSA, som bolaget äger, värt cirka tre miljarder euro. Detta innebär att biltillverkningens värde uppgår till åtta och en halv miljard euro, vilket motsvarar cirka tre och en halv gånger bolagets normaliserade fria kassaflöde. Med andra ord skulle bolaget på tre och ett halvt år kunna betala utdelningar motsvarande bilaffärsverksamhetens marknadsvärde och man skulle fortfarande ha kvar en livsduglig affärsverksamhet. Som pricken över i kommer bolaget nästa år att fusioneras med Fiat Chrysler. Detta äktenskap skulle medföra årliga kostnadsbesparingar på cirka fem miljarder euro, av vilka hälften tillhör Peugeots nuvarande aktieägare. Enligt den rådande marknadsvärderingen skulle synergiernas aktuella värde uppgå till cirka fem och en halv miljard euro. Oddsen är alltså verkligt lockande.

Vad lär vi oss av berättelsen?

Allt som glimmar är inte guld och allt på avstjälpningsplatsen är inte värdelöst. Peugeot är bara ett exempel på de pärlor som man för närvarande kan hitta på Europamarknaden som placerarna har övergett. Chansen till god avkastning ökar om man är villig att böka runt där andra inte gör det. Detta kräver mod och tålamod. Med tiden får man belöning för sitt arbete.

 

Johan Hamström arbetar som aktieportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Sp-Fondbolags placeringssyn.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Investeraren ska självständigt och på eget ansvar fatta sina investeringsbeslut
.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu