Placerarna firar – hur länge?

Ifjol avbröt coronapandemin en lång konjunkturcykel. På aktiemarknaden upplevdes stormiga tider, men de varade inte länge. Vad för det kommande året med sig? Fortsätter festen på aktiemarknaden ännu länge?

På aktiemarknaden görs ständigt nya rekord, räntorna har sjunkit ytterligare, börsnoteringsmarknaden är het, värderingsnivåerna är höga och bitcoin stiger vertikalt. Även om mätarna på de överhettade marknaderna visar illrött, är människorna ändå villiga att ta risker. Vad är det som händer på marknaden just nu? Och hur länge kommer den här festen att fortsätta, när det redan nu känns som om vi är på efterfestens efterfest? Jag tror att festen fortfarande håller på en god stund till och kommer att fortsätta ända fram till morgonen. De främsta orsakerna till detta är centralbankernas aldrig tidigare skådade åtgärder och bristen på alternativ.

Coronan avbröt den rekordlånga konjunkturcykeln

Den rekordlånga konjunkturcykeln avbröts i mars i fjol med coronapandemin. Den ekonomiska cykeln inleddes sommaren 2009 och varade rekordlånga 128 månader. Det är åtta månader längre än det förra rekordet som började 1991. Också placeringsmarknaden upplevde ett hårt öde och vissa aktier sjönk till nästan noll under de värsta panikdagarna. Centralbankerna och staterna kom snabbt till undsättning för att rädda marknaden från en total krasch och alla ställde in sin penningpolitik till ett ultralätt läge. USA:s centralbank sänkte styrräntan till noll och inledde bl.a. massiva köp på obligationsmarknaden. Även ECB utökade sina köpprogram dramatiskt, då riskpremierna för perifera stater ökade i alarmerande takt. I USA sjönk S&P 500 med 35 % och i efterhand sett var det den bästa köpmöjligheten på många år. Nu når aktiemarknaderna nya toppar och tar sikte på den ekonomiska återhämtningen. Har den nya uppgången alltså börjat? 

Vad för år 2021 med sig?

Också detta år blir säkert händelserikt. I USA har maktbytet redan skett, och motsättningarna mellan medborgarna ligger på en explosionskänslig nivå. Dessutom har distributionen av coronavacciner och vaccinationstakten satts under lupp. Centralbankerna spelar återigen en viktig roll i detta intressanta drama. Stora förväntningar har ställts på tillväxten i ekonomierna. 

För de placerare som vill få avkastning är alternativen tyvärr få. Det finns många institutionella investerare som på grund av regleringar är tvungna att placera på marknaden för statsobligationer, trots att genomsnittsräntan i Europa är stadigt negativ. Den enda avkastningskällan för dem är att räntorna blir ännu mer negativa.  Utsikterna på räntemarknaden är besvärliga och avkastningsnivåerna är låga. Kapital rör sig ändå också på räntemarknaden, delvis påtvingat, men där finns också placeringsobjekt som ger avkastning. Företagslånen är fortfarande objekt som har positiva men låga avkastningsnivåer. Pengarna kommer sannolikt att söka sig till aktiemarknaden, där t.ex. utdelningsnivåerna är lockande i förhållande till räntenivån. 

Vad kan stoppa festen, inflationen? 

Inför innevarande år svävar många hotbilder i luften, även om det känns som om just ingen bryr sig om dem. I allmänhet är de största riskerna sådana som man inte kan förvänta sig, såsom coronapandemin. 

Jag vill ändå påstå att inflationen är ett ämne som kommer att dyka upp flera gånger i år. Nu om någonsin finns det anledning att räkna med inflation efter centralbankernas massiva åtgärder. Inflationsförväntningarna har ökat, särskilt i USA. 

Tack vare coronavaccinet kommer ekonomierna sannolikt att återhämta sig liksom oljepriset när rörligheten och efterfrågan återgår till nästan det normala. Dessa är faktorer som bidrar till inflationen. Konsumtionsefterfrågan ökar sannolikt också när människor har behov av att på nytt börja resa och använda olika tjänster.  

Jag anser alltså att det är ganska troligt att inflationen kommer att piggna till och därmed stiger räntorna till en något mer normal nivå. Men är inflationen ändå den faktor som stoppar denna fest? Inflationsuppgången kan vara snabbare än vad marknaden räknat med och det överraskar marknaden. En omvärld där inflationen och räntorna ökar har historiskt sett varit sådan att den har inverkat negativt på aktiemarknaden. 

År 2021 blir alltså intressant. I slutet av tunneln syns redan ljus och tack vare coronavaccinet skymtar en återgång till ett normalt liv. Förra året var en utmärkt påminnelse om hur mycket slumpmässighet och oförutsägbarhet placerarna får möta och därför är det viktigt att de inte vilseleder sig själva. Det är viktigt att fokusera på sin långsiktiga placeringsplan och inte bry sig om det dagliga oljudet på marknaden. 

Mark Mattila

Mark Mattila arbetar som ränteportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis placeringssynen hos Sp-Fondbolag som förvaltar Sparbanken-fonderna.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu