Redan en dags frånvaro från marknaden kan bli dyrt för dina placeringar

”I det dagliga livet kan priset på frånvaro i allmänhet räknas enkelt, vare sig du är löntagare eller företagare. Dagsinkomsten är i genomsnitt densamma. I placeringsvärlden råder ändå helt andra lagar. De större vinsterna och förlusterna kommer under en överraskande kort tidsperiod, på några dagar”, skriver portföljförvaltaren Evgeny Artemenkov i sitt blogginlägg i maj.

Varför är varje dag viktig för placeringar? 

I tabellen nedan visas avkastningen på placeringar i aktier och lån per tillgångsslag de senaste 10 åren, åren 2009–2018. På den översta raden visas avkastningen totalt. Under den visas hur avkastningen skulle se ut om man från placeringstiden på 10 år alltid tog bort den dag som gav den bästa och sämsta avkastningen, eller endera. Tabellen väcker säkert många tankar.

  EUR IG - lån EUR statslån EUR High Yield Europeiska aktier Finska aktier
 Avkastning, årets alla dagar beaktade 5,0 %  3,6 % 12,7 % 8,8 % 9,6 %
 Avkastning utan årets bästa dag 4,5 %  3,2 % 11,6 % 5,1 % 5,2 %
 Avkastning utan årets sämsta dag 5,6 %  4,1 % 14,0 % 13,0 % 14,6 %
 Avkastning utan årets bästa och sämsta dag 5,1 %  3,7 % 12,9 % 9,2 % 10,0 %

Källa: Bloomberg, Sp-Fondbolag Ab

Att placera på längre sikt lönar sig 

Tabellen visar att de föregående 10 åren har varit exceptionellt goda på placeringsmarknaden. Alla tillgångsslag har avkastat utmärkt. Den goda avkastningen förklaras delvis med att det efter finanskrisen år 2009 har varit en verkligt bra tid att börja spara. Huvudorsaken är ändå att marknaden på längre sikt belönar placerarna med en hyfsad avkastning.

Tips: Lättast kommer du över de olika tillgångsslagen via fonder. När du till exempel köper en aktiefond, kan du också med en liten summa komma med och placera på aktiemarknaden. Samtidigt får du färdigt ett placeringsobjekt som är spritt på flera aktier och som är aktivt förvaltat.

Kort frånvaro från marknaden är som att säga upp en försäkring för en dag

Skulle avkastningen på placeringarna se annorlunda ut om man bestämmer sig för att ta bort sina placeringar från marknaden för en dag och sedan fortsätter från det gamla läget? Sannolikt spelar det ingen roll – eller så kan det spela en verkligt stor roll. 

Tabellen visar att årens bästa och sämsta dagar har stor betydelse i den totala avkastningen på placeringarna. Och ett ju mera riskfyllt och svängande tillgångsslag det är fråga om desto större är effekten. Till exempel skulle 10 års avkastning på finska aktier nästan halveras utan årens tio bästa dagar. Å andra sidan skulle avkastningen om man lyckas pricka in de 10 årens 10 sämsta dagar stiga på ett år med hela 5 %.

Om du en dag om året är frånvarande från placeringsmarknaden inträffar det sannolikt inte på årets bästa eller sämsta dag. Då spelar frånvaron knappt någon roll. Å andra sidan om den valda dagen råkar vara årets bästa eller sämsta dag, spelar frånvaron en verkligt stor roll.

Här fungerar placeringarna på samma sätt som en försäkring: om du avbryter din försäkring för en dag har det sannolikt ingen betydelse. Men vad om skadan är framme just den dagen och du blir sittande med en stor räkning? Fastän en försäkring ibland känns onödig är det viktigt att ta en just för de här dagarnas skull. 

Men borde man ändå försöka undvika de dåliga dagarna?

Om man lägger till handelskostnaderna verkar det vara ganska onödigt att jaga efter de dåliga dagarna i en del tillgångsslag, till exempel statslån och företagslån. Fastän du skulle lyckas undgå de 10 sämsta dagarna alla de 10 åren är avkastningen bättre men inte mycket. Aktier är kanske det enda tillgångsslaget där det, efter handelskostnaderna ens teoretiskt, lönar sig att jaga dåliga dagar.

Att undgå de här sämsta dagarna är verkligen ingen lätt sak. Ett år har ca 250 handelsdagar och att hitta just den ena, sämsta dagen på placeringsmarknaden är svårt redan en gång. Sannolikheten att du skulle välja dagarna rätt 10 år på raken är mindre än full pott på Eurojackpot. För att inte tala om att du varje dag i tio år skulle tänka på saken och fundera om just följande dag är den dag då det lönar sig att ta bort dina placeringar från marknaden. Tänk om det också går så att frånvarodagen är årets bästa dag för placeringarna? Prislappen kan bli betydande i form av förlorad avkastning.

Jag slutar mitt inlägg med min egen rekommendation: ett och ett helt fungerande alternativ är att godkänna att marknaden är osäker, njuta av den långsiktiga avkastningen och koncentrera sig på annat i livet. Låt tiden sköta jobbet för dig.  

 

Evgeny Artemenkov

 

Evgeny Artemenkov är portföljförvaltare på Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna text är skribentens egna personliga åsikter, och motsvarar inte nödvändigtvis den syn Sp-Fondbolag som administrerar Sparbanken-fonderna har.

Innehållet ska inte förstås om placeringsrekommendationer eller placeringsrådgivning. Ingenting som anges i denna text är ett bindande anbud att köpa eller sälja placeringsfondsandelar eller andra värdepapper och ingen uppmaning att inleda annan placeringsverksamhet. Placeraren fattar varje placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

 

Här kan du läsa portföljförvaltarnas tidigare blogginlägg:

Aktiva eller passiva placeringar? Eller trots allt både och?

Besvärlig början på året för ränteplaceraren – igen en gång

Investeringar i megatrender – så här hejdar du klimatförändringen 

Placeringsmarknaden 2018 – en analys av helheten och hur år 2019 ser ut

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu