Marknadskommentar: Marknaden tar fart, men lösningen på världssituationen är fortfarande långt borta

Förra veckan kom positiva nyheter från förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland och marknadssentimentet blev piggare. Tyvärr torde det dock vara ett faktum att vi fortfarande är långt ifrån några lösningar, och det viktigaste skulle vara att nå ett avtal om eldupphör så snart som möjligt.

Förra veckan kom positiva nyheter från förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland och marknadssentimentet blev piggare. Tyvärr torde det dock vara ett faktum att vi fortfarande är långt ifrån några lösningar, och det viktigaste skulle vara att nå ett avtal om eldupphör så snart som möjligt. Rysslands attack mot Ukraina ökar inflationen, samtidigt som finansieringsförhållandena har stramats åt och den globala ekonomiska tillväxten har avtagit avsevärt. När krigssituationen fortsätter kommer situationens varaktighet och dess eventuella lindrande åtgärder att ha en avgörande inverkan på i vilken omfattning tillväxten kommer att avta. Marknadsprissättningen innehåller redan betydande osäkerhetsfaktorer.

Aktiemarknaden återhämtade sig klart förra veckan. Inflationen är fortfarande utsatt för ett betydande uppåtgående tryck och räntorna har stigit både i den långa och i den korta änden av kurvan. Största delen av denna höjning beror på högre inflationsförväntningar. Realräntan är fortfarande låg. På marknaden för företagslån sjönk riskpremierna förra veckan, men då de långa räntorna höjdes var avkastningarnas utfall nära noll.

Fed började höja räntorna som förväntat förra veckan, när den på sitt möte beslutade att höja styrräntan med 25 räntepunkter. Beslutet var enhälligt och förväntat på marknaden. För resten av året är centralbankschefernas prognos ytterligare sju höjningar. Efter mötet sågs ett uppåtgående tryck på de kortare treasury-räntorna i USA, medan det på längre sikt var ett mer måttligt uppåtgående tryck. Följaktligen har ränteskillnaden mellan två och tio år förblivit liten.

Den inkommande veckan 21.3.2022 – 25.3.2022
Under den kommande veckan kommer den viktigaste dagen att vara torsdag när det gäller makrotal. Då offentliggörs inköpschefsindexen för euroområdet och USA. Från euroområdet fås även siffrorna för konsumentförtroende.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu