Placerare – litar du på data eller faller du för föreställningen om ansvarsfull placering?

Ansvarsfulla placeringar behöver inte vara ett val av värden, utan kan vara ett helt ekonomiskt beslut. Betydelsen av ansvarsfulla placeringar och hållbar finansiering kommer att betonas i allt högre grad i framtiden. Kunskap är också ett bättre alternativ än vad man tror när det gäller ansvarsfulla placeringar.

Petteri Vaarnanen.

Hur kan jag vara säker på att de placeringsval jag gör kommer att få verkliga effekter? Och hur kommer dessa val att påverka avkastningen på placeringarna?

– Ansvarsfulla placeringar innebär inte att förväntningarna på avkastning sänks. Ansvarsfulla företag är minst lika bra, om inte bättre, på att skapa mervärde för placeraren. Till exempel har avkastningen från specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö från början (2019) varit 80,1 %, säger Petteri Vaarnanen, chef för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning.

Ansvarskriterier som en del av beslutsfattandet

Företagens och placeringarnas ansvar kan bedömas utifrån ett antal olika kriterier. Det vanligaste ansvarskriteriet är ESG, som kommer från de engelska orden och hänvisar till hur företag i sin verksamhet tar hänsyn till miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Som placerare måste vi ta ställning till hur vi till exempel ser på klimatförändringen och vilken roll vi ger den med tanke på vår egen ekonomi. När vi som konsumenter gör val i vårt dagliga liv genom att gynna ekologiska alternativ eller återvinning är effekterna lätta att förstå. När det gäller ansvarsfulla placeringar är konsekvensbedömningen inte alltid lika okomplicerad. När det till exempel gäller klimatförändringen har EU satt upp tydliga mål för att bekämpa den, och dessa mål påverkar oss indirekt, både som konsumenter och som placerare.

– Från och med början av nästa år kommer ansvarsfullhet att spela en allt viktigare roll i bankernas och kapitalförvaltarnas placeringsrådgivning. Placeraren måste utöver sina egna val även ta hänsyn till den information han får och de slutsatser som dras av det, säger Vaarnanen.

Ansvarsrapportering och insyn i informationen

Betoningen på informationsskyldighetens och ansvarsfulla placeringars roll inom placeringsrådgivning kommer att göra informationen mer heltäckande och därigenom förbättra transparensen i ansvarsrapporterna. Detta eliminerar dock inte helt den djungel av tolkningar och många frågor som en placerare oundvikligen ställs inför. Borde placeraren placera sina medel i sådana företag som ur ansvarssynpunkt uppfyller de högsta kriterierna eller i sådana som på ett trovärdigt sätt är på väg mot ansvarsfullt företagande, även om siffrorna ännu inte uppfyller de högsta kriterierna? Är det ansvarsfullt att investera i gruv- och oljebolag om man väljer ut de mest ansvarsfulla företagen i branschen?

Många av dessa frågor kan besvaras genom att läsa kapitalförvaltarens eller den enskilda fondens ansvarsrapport. Ansvarsrapporteringens roll och innehåll betonas också genom att placerarnas krav på transparens ökar.

– Det är viktigt att dessa frågor mer än tidigare tas upp i diskussionerna och att vi alla måste reflektera över konsekvenserna av de val vi gör. I bästa fall är kapitalförvaltaren en partner som stödjer och hjälper till att hitta svar mitt i förändringen, avslutar Vaarnanen.

 

Blev du intresserad av att placera i en bättre framtid?
Avkastningen för specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö under det senaste kvartalet var +6,34 %. Avkastningen från fondens början (2019) har varit 80,1 %. Läs mer om Sparbanken Miljö och dess konsekvensrapport.

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

 

Sparbankens fonder förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu