Placerare – vänd blicken mot små bolag

Placeringsmarknaden fokuserar på allt större företag. År 2020 stod de fem största företagen för en fjärdedel av S&P500-aktieindexet. Stora börsnoterade bolag får nog uppmärksamhet, men i små bolag döljs en chans för placeraren.

Petteri Vaarnanen.

– Placeringar i små och medelstora börsnoterade bolag kräver noggrann uppföljning av marknaden. Värdet på lång sikt kan skapas genom en spridning av riskerna, säger Petteri Vaarnanen, chef för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning.

Aktiemarknadens struktur har förändrats avsevärt under 2000-talet, precis som under de senaste 100 åren. Förändringen har fått fart av digitaliseringen, vilket har gjort globala teknikföretag som Apple, Google och Amazon till de främsta drivkrafterna på börsen. Enbart i USA har förändringen varit snabb: år 1954 kom 20 procent av BNP från de 60 största börsnoterade företagen. År 2018 behövdes endast de 20 största börsnoterade företagen för motsvarande andel.

– Spiralen matar sig själv. Stora företag flyttar index och till följd av indexplaceringar riktas placerarnas uppmärksamhet även mer än tidigare på dessa stora företag, beskriver Vaarnanen.

Trenden har bidragit till att stärka teknikföretagens roll på börsen. Efter finanskrisen 2009 låg hela tekniksektorns vikt i det amerikanska S&P500-aktieindexet på cirka 18 procent. I slutet av år 2020 stod redan de fem största teknikföretagen för cirka 25 procent av motsvarande index. Låga räntor har gynnat tillväxtaktier och centralbankerna har också för sin del bidragit till tekniksektorns tillväxt under de senaste åren.

Aktiv uppföljning av marknaderna är en viktig del av aktieplacering

Varför lönar det sig då för en placerare att rikta blicken mot små börsnoterade bolag?

– Små börsnoterade företag får inte samma uppmärksamhet i media som stora bolag och lika många analytiker följer inte upp vinstprognoserna för mindre företag, säger Vaarnanen.

Placeringar i små företag innebär risker som inte nödvändigtvis är märkbara när det gäller stora företag. Många mindre företag befinner sig bara i tillväxtfasen av sin verksamhet och tillväxt medför naturligtvis en risk för att man misslyckas. Handeln med aktier i mindre företag är inte lika omfattande och därför kan priset på aktierna fluktuera mycket.

– Dessa riskfaktorer hanteras i aktieprissättningen, som i sin tur erbjuder en attraktiv ersättning till placeraren, påminner Vaarnanen.

Att placera i aktier i småföretag kräver risktålighet, men framför allt tid för att följa upp tillväxtprognoserna och marknaden. Det kan också vara svårt att få information om små företag för att ge en heltäckande bild inför ett placeringsbeslut. En placeringsfond är ett utmärkt alternativ när det gäller att göra spridda placeringar i små företag på lång sikt. Å ena sidan kan detta ge hög avkastning, men man måste också beakta riskerna med tillväxtföretag. Företagsanalys och uppföljning av företagens tillväxtpotential är ett kontinuerligt arbete som inte alla vill eller har möjlighet att utföra. När du låter en expert ta hand om placeringsbesluten och marknadstolkningen får du tid över för annat.

 

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu