År 2020 – ett år med lyckade allokeringsbeslut

År 2020 kommer alltid att bli ihågkommet för coronapandemin och den osäkerhet den medförde i människors liv. Året var också fullt av svåra stunder på placeringsmarknaden, men den gamla lärdomen stämde bra: när ovissheten och oron är som störst är det oftast den bästa tidpunkten att öka risken. Med detta rättesnöre nådde Sparbankens blandportföljer den överlägset bästa avkastningen i sin jämförelsegrupp ifjol.

Förvaltare Tatu Paasimaa

Fakta och realiteter vinner över känslor och föreställningar

Effekterna av coronakrisen slog ner på kapitalmarknaden över en natt i mitten av februari, trots att krisen redan funnits i synnerhet i Kina redan i över en månad. Då insåg placerarna konkret att det är en global pandemi och inte en lokal epidemi. Man såg den största försäljningsvågen av olika typer av risktillgångsklasser sedan finanskrisen drygt 10 år tidigare. Aktierna förlorade flera tiotals procent av sitt värde, och ingen visste vad händer nästa dag.

Aktiemarknaden nådde botten i mitten av mars, trots att pandemin bara var i begynnelseskedet. Avstängningsåtgärderna som bromsade den ekonomiska tillväxten hade inletts och informationen om viruset och bekämpningen av det ökade. USA:s centralbanks löfte om praktiskt taget obegränsad likviditet räckte dock för att vända marknaden och ytterligare stöd kom snabbt från Europeiska centralbanken. Två dagar före bottennappet fattade Sparbankens Kapitalförvaltning ett mycket lyckat beslut om att öka risken och köpa aktier.

Till detta beslut kom vi fram till genom en mycket disciplinerad placeringsprocess, där fakta och realiteter vinner över känslor och föreställningar. Det var lättare sagt än gjort, särskilt i en situation där också portföljförvaltarna i sitt personliga liv var tvungna att stå ut med samma oskådade osäkerhet som alla andra.

Detta kritiska beslut följdes av många andra lyckade allokeringsbeslut under året. Mot slutet av året hade vi redan i en stark övervikt i aktier och vi kunde njuta av de trendmässigt stigande kurserna. Större utmaningar hade vi vid valet av bolag. Vår strategi, som fokuserar på mer högkvalitativa bolag och som vi har tillämpat i åratal, var inte särskilt bra i början av pandemin, då de bolag gick upp som på ett eller annat sätt drar nytta av att människor är hemma och använder distansförbindelser. Sådana företag är vanligen växande teknologibolag snarare än etablerade framgångsrika bolag.

Med vacciner ut ur pandemins gissel

Men allt förändrades måndagen den nionde november. Pfizer, som var ett av de stora företag som utvecklade ett vaccin mot coronaviruset, meddelade resultaten från sina kliniska fas 3-studier: i undersökningarna hade vaccinet nått upp till 95 % effekt mot coronaviruset! Plötsligt fick portföljförvaltaren samma känsla som i februari när kurserna kollapsade. Den här gången var det bara motsatsen. På indexnivå steg aktierna på ett ögonblick med 10 procent, men nyheten hade sin största effekt inom aktiemarknaden. De mer traditionella bolag som man tittat ner på under hela året steg spikrakt samtidigt som de teknikbolag som dragit nytta av coronapandemin vände nedåt. Pfizers nyhet följdes med en veckas mellanrum av samma slags nyheter från Moderna och AstraZeneca. En väg med vacciner som leder oss ut ur pandemins gissel kunde skönjas.

Allokeringsbesluten påskyndade blandportföljernas framgång – samma takt fortsätter

Sparbankens blandportföljer låg redan i början av november klart före den breda marknaden tack vare bra allokeringsbeslut, men när också valen av bolag blev en framgång denna måndag i november, så tredubblades försprånget före utgången av året. Och samma takt har fortsatt under 2021!

År 2020 var på många sätt lärorikt. Människor runt om i världen förstod att det aldrig lönar sig att ta morgondagen för given. Året var lärorikt också på placeringsmarknaden. Den gamla visdomen om att lita på sin egen placeringsplan även i svåra tider – och särskilt under svåra tider – leder i allmänhet till det bästa slutresultatet på lång sikt.

Jag kan knappast vara gladare på våra kunders vägnar! Samtidigt är jag också mycket tacksam för våra kunders mångåriga förtroende för vårt kunnande. Vi kommer att fortsätta att arbeta ödmjukt för den bästa riskkorrigerade avkastningen och se till att 2020 inte blir det sista framgångsrika året.

Tatu Paasimaa arbetar som aktieportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Han anser att det bästa med en portföljförvaltares arbete är att se hur noggrant gjorda analyser och omsorgsfulla placeringsbeslut ger kunderna en bättre riskkorrigerad avkastning på lång sikt.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu