Den nya gränsen för kontaktlös betalning på 50 euro uppdateras när kortet används - inga andra åtgärder behövs

Vi har tidigare informerat om att gränsen för kontaktlös betalning stiger till 50 euro. En stor fördel med ändringen är till exempel att det går snabbare att betala när man i fortsättningen kan godkänna också större köp utan att slå in PIN-koden.

Den nya gränsen för kontaktlös betalning uppdateras automatiskt på Sparbankens kort den 12 april och kräver inga åtgärder 

Också affärens betalterminal måste vara uppdaterad för att kontaktlös betalning på över 25 euro ska lyckas. Om det inte går att betala över 25 euro kontaktlöst kan betala köpet genom att lägga kortet i betalterminalen och godkänna det med PIN-koden.

Ingen orsak till oro, det är fortfarande säkert att betala 

Enligt Sparbanksgruppens observationer har missbruket av kort inte ökat i och med den kontaktlösa betalningen. Att betalningen är säker säkerställs bland annat med regelbundna kontroller. Betalterminalen ber regelbundet om PIN-koden och på det sättet vill man försäkra sig om att kortet  är i rätt persons besittning. Också möjligheten att luska ut PIN-koden i brottsligt syfte minskar när allt flera betalningar kan göras med kontaktlös betalning. 

Om kortet förkommer eller stjäls är det fortfarande viktigt att du reagerar snabbt. Spärra genast kortet genom att ringa spärrtjänsten tfn + 358 20 333.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbankernas Centralbank

Intressant just nu