Gick det inte att betala kontaktlöst?

Korten har räknare som följer antalet transaktioner som gjorts i form av kontaktlösa betalningar. När räknaren uppnått en viss gräns hänvisar betalterminalen kortinnehavaren att placera kortet i terminalen och godkänna inköpet med PIN-koden.

Sparbankens varumärkesbild.

I vissa situationer kan det dock hända att det inte visas några anvisningar om att placera kortet i terminalen, utan terminalen meddelar att betalningstransaktionen har förkastats – trots att kortet är gångbart och det finns täckning på kontot för betalningen av inköpet. I en sådan situation behöver du inte byta kortet till ett annat eller låta bli att köpa och lämna varorna vid kassan. Gör betalningen på nytt genom att placera kortet i terminalen och godkänna inköpet med PIN-koden. Därefter lyckas nästa kontaktlösa betalning igen.

Ett läge där en betalterminal meddelar att en kontaktlös betalning förkastas på grund räknaren är övergående. Senare i år (uppskattningsvis i september) kommer betalterminalerna att, i stället för meddelandet om förkastad betalning, börja visa anvisningar om att placera kortet i terminalen och godkänna betalningen med PIN-kortet. Därefter ska det inte längre uppstå situationer där en kontaktlös betalning med Sparbankens kort förkastas utan skälig anledning.

Vi beklagar olägenheter som detta medför!

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbankernas Centralbank
...