Om coronaviruset försvårar din ekonomi kan vi lindra återbetalningen av bolån

OBS! När coronasituationen i Finland lättar är den kostnadsfria amorteringsfrihet som gäller Sparbanksgruppen inte längre i kraft. Kontrollera situationen med din lokala Sparbank.

Vi tar hand om våra kunder och erbjuder sänkta låneamorteringar. Om din ekonomi lider på grund av coronavirusets effekter, kan du ansöka om amorteringsfrihet upp till 6 månader. I denna undantagssituation debiterar vi inte en serviceavgift för ansökningar om amorteringsfrihet via nätbanken.

Vi ber om tålamod – vi är överbelastade med behandlingarna

Eftersom många av våra kunder påverkas ekonomiskt av coronaviruset är antalet ansökningar om amorteringsfrihet för närvarande högt, och som ett resultat har behandlingen av ansökningar blivit överbelastad. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning, och enligt bankens allmänna kriterier. När din ansökan har behandlats, meddelar vi om saken via nätbanken.

Rekommendation: ansök om amorteringsfrihet bara vid behov

Vi hoppas att du bara ansöker om amorteringsfrihet vid behov, så att de som verkligen behöver hjälp får det så fort som möjligt. Att ansöka om amorteringsfrihet bara för säkerhetens skull förlänger våra behandlingstider och köer. Du kan ansöka om amorteringsfrihet utan kostnader även vid ett senare skede om din ekonomi förändras på grund av coronaviruset.

Amorteringsfrihet utan serviceavgifter är i kraft tills vidare för ansökningar som görs via nätbanken. Alla ansökningar behandlas alltid från fall till fall.

Frågor gällande corona? Vi har samlat en informationssida om ämnet, och vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...