Mera stöd och rådgivningstjänster i privat- och företagskundernas coronavirussituation

Sparbanksgruppen bryr sig om sina kunder och är medveten om sitt samhällsansvar i linje med gruppens kärnuppdrag. Vi ger därmed ökat stöd, och rådgivningstjänster till både våra privat- och företagskunder. Oavsett om det är frågan om bortfall av regelbunden inkomst som resultat av arbetslöshet eller permission bland privatpersoner, eller företag som behöver extra likviditet p.g.a. minskad efterfrågan eller avbokade beställningar.

Exempel på alternativ som erbjuds för privatkunder, som lider av coronavirusets plötsliga effekter, och som fyller de allmänna kraven för kreditvärdighet:

  • amorteringsfrihet, ansökt via nätbanken. OBS! När coronasituationen i Finland lättar är den kostnadsfria amorteringsfrihet som gäller Sparbanksgruppen inte längre i kraft. Kontrollera situationen med din lokala Sparbank.
  • höjning av kreditgränsen på betalkort är avgiftsfritt från och med 18.3.2020, tillsvidare
  • möjlighet att utnyttja betalningsfria månader för kortkrediten (2 per år, men inte efter varandra), ansökt via nätbanken
  • möjlighet att ansöka om lägre minimiamortering för kortkrediten via nätbanken (om den inte redan är 5%).
  • Om du inte ännu har ett kreditkort, så har du möjlighet att ansöka om ett via nätbanken.
  • vi välkomnar också företags, samt jord- och skogsbrukskunders behov för finansiering av rörelsekapital, våra kunder kan också få till och med 6 månades amorteringsfrihet. Ta kontakt med din bank via nätbanken.

Frågor gällde coronaviruset? Vi har skapat en informationssida om ämnet, vi uppdaterar den kontinuerligt.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...