Mika Laakkonen blir Sb-Livförsäkrings verkställande direktör

Sb-Livförsäkring Ab:s styrelse har nämnt PM, eMBA Mika Laakkonen till Sb-Livförsäkrings verkställande direktör.

Mika Laakkonen.

Sb-Livförsäkring Ab:s styrelse har nämnt PM, eMBA Mika Laakkonen till Sb-Livförsäkrings verkställande direktör. Uppdraget träder i kraft den 1 december 2020. 

Utöver rollen som verkställande direktör i Sb-Livförsäkring Ab:s arbetar Laakkonen vid Sparbankscentralens som direktör för kapitalförvaltningstjänster. I sin uppgift rapporterar Laakkonen till affärsverksamhetsdirektör för privatkundverksamheten Markus Lauri. 

Tidigare har Mika Laakkonen arbetat som utvecklingschef för affärsverksamheten i kapitalförvaltningstjänsterna vid Sparbankscentralen. Utöver utvecklingsverksamheten har han ansvarat för säljstödet. 

Laakkonen har totalt mer än 15 års erfarenhet inom finansbranschen av försäljning, utveckling och ledning av affärsverksamhet inom livförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster.

”Jag är glad över att vi hittade en expert med mångsidig kompetens inom Sparbanksgruppen.  Mikas arbete för att utveckla affärsverksamheten inom kapitalförvaltningstjänster och för att stödja bankernas försäljning har bidragit kraftigt till vår goda framgång under de senaste åren. Jag tror att Mikas nominering ytterligare förstärker Sparbanksgruppens konkurrenskraft och vårt interna samarbete”, kommenterar Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör och Sb-livförsäkrings styrelseledamot Karri Alameri.

”Vi har tillsammans som Sparbanksgrupp tagit betydliga steg i att främja kapitalförvaltningstjänsternas konkurrenskraft och tillväxt. Det gjorda arbetet kombinerat med en utmärkt kundupplevelse ger oss en fantastisk möjlighet att växa som tjänsteleverantör av kapitalförvaltningstjänster för privat- och företagskunder. Det är väldigt fint att kunna fortsätta att bygga upp Sparbanksgruppens och Sb-livförsäkrings framgång i en ny roll”, säger Mika Laakkonen.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu