Erkki Tommila personaldirektör för Sparbanksgruppen

EM, eMBA Erkki Tommila har utsetts till personaldirektör för Sparbanksgruppen från och med den 17 augusti 2020. Han rapporterar till operativ chef Anita Aalto.

Erkki Tommila

Erkki Tommila har tidigare arbetat som etableringsdirektör vid Alko, där har han även arbetat över 10 år som personaldirektör och utbildningschef.  

”Jag är verkligen glad över att Erkki kommer att vara med om att utveckla personalledningen inom Sparbanksgruppen och gruppen som en arbetsgemenskap. Jag tror att vi med Erkkis hjälp även kan stärka gruppens konkurrenskraft, kundupplevelsen”, säger Anita Aalto.

”Jag är glad över att jag får vara med om att utveckla Sparbanksgruppens medarbetar- och kundupplevelse, som redan idag är utmärkt. Att utveckla kundupplevelser har för mig varit den röda tråden under hela min arbetskarriär”, berätter Erkki Tommila.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu