Ökad risk för att efterfrågan stagnerar på bostadsmarknaden

Klyftan mellan utbud och efterfrågan har blivit stor på bostadsmarknaden under de senaste månaderna. Privathushållens avsikter att köpa bostad har återgått till en hög nivå efter coronavåren, och det finns gott om bostadsspekulanter runt om i Finland. Utbudet av nya och begagnade bostäder har dock minskat med över 20 procent jämfört med i fjol. För att förhindra att efterfrågan stagnerar och bostadspriserna stiger vore det viktigt att snabbt få fler säljobjekt.

– Vår bostadsmarknad har nästan återgått till det normala efter den kraftiga nedgången under coronavåren. Sett till antalet affärer under hela året ligger vi nu nära fjolårssiffrorna, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem. – Marknadsutsikterna för resten av året skulle vara utmärkta, om vi bara fick fler säljobjekt.

– För närvarande begränsas efterfrågan kraftigt av utbudet. Det är oroväckande, eftersom bostadspriserna snabbt kan börja stiga om det blir en kraftig stagnation i efterfrågan, särskilt i fråga om sådana områden och bostadstyper där efterfrågan är som allra störst just nu.

– Det är många faktorer som bidrar till en stagnation i efterfrågan. Enligt Byggnadsindustrin rf:s prognos kommer nyproduktionen av fritt finansierade bostäder att minska med över 13 procent nästa år, vilket kommer att bromsa upp bostadsomsättningen ytterligare. Om konsumenternas avsikter att köpa bostad förblir på en hög nivå och BNP-tillväxtprognosen för nästa år blir verklighet, kommer konkurrensen om nya säljobjekt oundvikligen att hårdna och priserna att stiga i snabbare takt, säger Rantanen.

Enligt Etuovis statistik över bostadsmarknaden (Asuntomarkkinoiden tietopalvelu) för augusti 2020 har efterfrågan på nya och begagnade bostäder ökat kraftigt sedan augusti 2019. Däremot är utbudet av säljobjekt 21,6 procent mindre än i augusti för ett år sedan. Till exempel i Åbo har utbudet ökat med 22,5 procent, men antalet säljobjekt har minskat med 23,8 procent. I Nyland finns det 28 procent färre säljobjekt än för ett år sedan.

– Ökat sparande är en tydlig trend bland privathushållen under coronan. Det vittnar om att privathushållen för närvarande spenderar mindre pengar än de tjänar. Finländarna lägger med andra ord undan mer pengar än tidigare, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Det kan mycket väl ske en vändning i den stagnerade efterfrågan på bostadsmarknaden och i den övriga konsumtionen senast när vi har besegrat coronaviruset och framtidsutsikterna har klarnat igen, säger Mikkonen.

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen  
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab  
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu

;