Sparbanksgruppens primeränta sjunker till 0,5 procent

Sparbank
Sparbanksgruppens primeränta, Sb-prime, sjunker 12.4.2021 från 0,60 procent till 0,50 procent. Sänkningen av primeräntan beror på att marknadsräntorna har sjunkit och på Sparbanksgruppens syn att räntenivån kommer att förbli låg tillsvidare. Sparbanksgruppens sänkte sin primeränta senast i januari 2020. 

Ytterligare information:
Tomi Närhinen, verkställande direktör, Sparbanksgruppen
tomi.narhinen@saastopankki.fi
040 724 3896
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu