Ungdomar törstar nu efter information om sparande och placerande – Sparbanken svarar på utmaningen

Finländska ungdomar önskar att de i skolan skulle få lära sig mer om grunderna i ekonomiska kunskaper. Detta framgår av en undersökning som Sparbanken låter genomföra varje år. Rapartisten-youtubaren Arttu Lindeman och Sparbanken tar tag i saken och svarar på ungdomarnas frågor om ekonomi.

Ungdomarna är idag allt mer intresserade av pengar. Sparbarometern, som Sparbanken låter genomföra, visar att 58 procent av finländarna mellan 18 och 29 år redan har börjat spara eller placera, eller åtminstone planerar att göra det. Många har som mål att köpa en bostad. 

”Det här är en positiv riktning och visar att unga är allt mer medvetna om betydelsen av kunskaper i ekonomiska frågor. De har ett mer upplyst och öppet förhållande till pengar än tidigare generationer”, konstaterar Sparbankens marknads- och kommunikationsdirektör Laine Spellman.

Trots intresset erkände de som svarade att de har bristfälliga kunskaper om ekonomiska frågor. Det är allt svårare att följa upp de egna konsumtionsvanorna eftersom man har övergått från att använda kontanter till att använda bankkort, direktdebiteringar samt mobilbetalningar och kontaktlösa betalkort.

Pengarnas värde har blivit diffust, vilket för sin del har lett till en ökad användning av konsumtions- och snabblån med höga räntor.

”Som tur är håller en ändring på att ske, eftersom antalet betalningsstörningar bland unga har minskat”, berättar Spellman.

Arttu Lindeman: ”Jag har sparat sedan jag var 18 år”

Ungdomar oroar sig främst för sina framtida möjligheter till en inkomst. Hälften av de som svarade på Sparbarometern ansåg att en fast anställning är ett viktigt mål och trettio procent var oroade över att bli utan en sådan. Även oron över klimatförändringen naggar tron på framtiden i kanterna.

En stabil ekonomi ökar trygghetskänslan och ungdomarna skulle gärna lära sig mer om detta redan i grundskolan. 

”Jag är av samma åsikt. Man borde prata mer om ekonomiska kunskaper i skolan, om inkomster och utgifter samt om att spara och placera. En balanserad ekonomi och ekonomisk välfärd är något som berör oss alla”, betonar Laine Spellman och lyfter fram fonder och aktier som exempel.

”Ju tidigare unga börjar spara, desto mer tid har de på sig att få en grundplåt inför framtiden. Där hjälper fenomenet Ränta på räntan.” 

Sparbanken har därför som mål att erbjuda ungdomarna information om pengar och sparande i ett lättförståeligt format och via de kanaler där ungdomarna redan sedan tidigare tillbringar sin tid. I februari 2020 inleddes påverkarsamarbetet med youtubaren och rapartisten Arttu Lindeman. Syftet med detta är att främja de ungas ekonomiska välfärd.

Arttu Lindeman och Sparbanken kommer att svara på frågor via en video som produceras på Arttus YouTube-kanal och på Sparbankens webbplats.

”Jag hoppas att ungdomarna skickar oss många konkreta frågor. Ämnet är också för mig mycket viktigt. Jag har placerat pengar sedan jag var 18 år och jag köpte nyligen min första bostad. Jag har redan också börjat spara för min pension”, berättar Arttu Lindeman.

Även Sparbanken är aktiv i de sociala medierna. På plattformen Instagram stories kan vem som helst nu piffa upp sina berättelser med GIF-symboler som Sparbanken har skapat och där traditionella mynt och sedlar har bytts till bankkort och swiping. 

Sparbarometern genomfördes som intervjuer online på hösten 2019 och på dessa svarade 1 629 personer. Målgruppen bestod av finländare i åldern 18–69 år.

Du hittar mer information om Sparbankens Sparbarometer på adressen www.saastopankki.fi/sparbarometer-2019

Mer information:

Laine Spellman, marknads- och kommunikationsdirektör, Sparbanken
+358 40 455 5562, laine.spellman@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välfärd. Vi vill förknippas med mod, sakkunskap och passion för ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.
www.saastopankki.fi

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu