Kassa kuntoon pankkitakauksen avulla

Olen omassa työssäni viime vuosien aikana huomannut, että eri alojen yrittäjät uusia projekteja aloittaessaan tai yrityksiä perustaessaan törmäävät tarpeeseen antaa vakuuksia yhteistyökumppaneilleen tai vuokranantajilleen. Tämän tyyppinen tilanne tulee usein vastaan rakennusalan alihankkijoiden urakoissa tai vuokratoimitiloissa toimiville yrityksille. Pienten- ja mikroyritysten keskuudessa tapana on antaa tilaajalle urakan vakuudeksi todistus tilille talletetuista varoista tai osapuolet sopivat urakan maksuerätaulukon niin, että 10 % urakkasummasta vapautuu vasta työnvalmistumisen yhteydessä ja viimeiset 2 % takuuajan jälkeen. Vuokraustilanteessa taas talletettava vakuussumma tilille voi olla jopa kuuden kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vakuustilit sekä viivästetyt maksuerätaulukot ovat valitettavasti epäedullisia yrityksen kassatilanteelle. Viivästetty maksuerätaulukko hidastaa yrityksen kassankiertoa ja tileille vakuudeksi talletetut varat sitovat yrityksen kassavaroja. Näitä varoja voitaisiin yhtä hyvin hyödyntää yrityksen kehittämisessä tai myynnin lisäämisessä.

Me pankkina tarjoamme vaihtoehtona talletusvakuuksille ja viivästetyille maksuerätaulukoille pankkitakausta tai pankkitakauslimiittiä. Yksittäisestä pankkitakauksesta tiettyyn urakkaan tai vuokravakuudeksi voidaan sopia pankin kanssa, kun kyseessä on kertaluontoinen tarve. Useamman takauksen vuodessa tarvitsevan yrityksen on hyvä sopia pankkinsa kanssa tarvittavan suuruisesta pankkitakauslimiitistä, jonka puitteissa pankki antaa pankkitakauksia esimerkiksi yrityksen urakoihin. Vanhojen projektien valmistuttua limiittiä vapautuu taas uudelleen käytettäväksi seuraaviin projekteihin! Pankkitakauksen ja pankkitakauslimiitin ehdottomasti paras puoli on, että molempien ratkaisujen jälkeen yrityksellä on käytettävissään enemmän varoja liiketoiminnan muihin tarpeisiin!

Me säästöpankkiirit keskustelemme mielellämme asiasta lisää, jos tunnistatte tämän tyyppisen tarpeen yritystoiminnassanne! Ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Yrittämisen täyteistä kevättä toivottaen,
Jukka

Kategoriat
...