Kassa kuntoon pankkitakauksen avulla

Yrityksen perustamisessa tai projektien aloituksessa yrittäjälle voi tulla tarve antaa vakuuksia yhteistyökumppaneilleen tai vuokranantajilleen. Tämän tyyppinen tilanne tulee usein vastaan rakennusalan alihankkijoiden urakoissa tai vuokratoimitiloissa toimiville yrityksille. Mutta miten nämä vakuudet kannattaisi hoitaa?

Pienten- ja mikroyritysten keskuudessa tapana on antaa tilaajalle urakan vakuudeksi todistus tilille talletetuista varoista tai osapuolet sopivat urakan maksuerätaulukon niin, että 10 % urakkasummasta vapautuu vasta työnvalmistumisen yhteydessä ja viimeiset 2 % takuuajan jälkeen. Vuokraustilanteessa taas talletettava vakuussumma tilille voi olla jopa kuuden kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vakuustilit sekä viivästetyt maksuerätaulukot ovat valitettavasti epäedullisia yrityksen kassatilanteelle. Viivästetty maksuerätaulukko hidastaa yrityksen kassankiertoa ja tileille vakuudeksi talletetut varat sitovat yrityksen kassavaroja. Näitä varoja voitaisiin yhtä hyvin hyödyntää yrityksen kehittämisessä tai myynnin lisäämisessä.

Kannattavatko vakuustilit ja viivästytetyt maksuerätaulukot?

Me pankkina tarjoamme vaihtoehtona talletusvakuuksille ja viivästetyille maksuerätaulukoille pankkitakausta tai pankkitakauslimiittiä. Yksittäisestä pankkitakauksesta tiettyyn urakkaan tai vuokravakuudeksi voidaan sopia pankin kanssa, kun kyseessä on kertaluontoinen tarve. Useamman takauksen vuodessa tarvitsevan yrityksen on hyvä sopia pankkinsa kanssa tarvittavan suuruisesta pankkitakauslimiitistä, jonka puitteissa pankki antaa pankkitakauksia esimerkiksi yrityksen urakoihin. Vanhojen projektien valmistuttua limiittiä vapautuu taas uudelleen käytettäväksi seuraaviin projekteihin. Pankkitakauksen ja pankkitakauslimiitin ehdottomasti paras puoli on, että molempien ratkaisujen jälkeen yrityksellä on käytettävissään enemmän varoja liiketoiminnan muihin tarpeisiin.

Tahdotko kuulla lisää pankkitakauksesta? Ota rohkeasti yhteyttä. Säästöpankkiirimme tuntevat yrittäjien erilaiset tarpeet ja jeesaavat yrittäjiä pankki- ja rahoitusasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Yrittämisen täyteisiä päiviä!

Julkaistu
Kategoriat

Ajankohtaista