Sijoitussanasto

Miten rahastot eroavat toisistaan? Entä mitä tarkoittaa rahaston nettisijoitusaste tai High Yield? Katso termien selitykset sijoittamisen ja säästämisen sanastosta.

Absoluuttinen tuotto

Alfa

Analyytikko

Arvo-osake

Arvopaperi

Arvopaperimarkkinat

Benchmark-indeksi

Beta

Duraatio

Efektiivinen korko

Emissio

Ensimarkkinat

Erikoissijoitusrahasto

Euriborkorko

Hallinnointipalkkio

Hedgerahasto

Hedging

High Yield

Indeksi

Indeksirahasto

Inflaatio

Informaatiosuhde

Instrumentti

Jensenin alfa

Johdannainen

Kasvuosake

Kasvurahasto

Korko

Korkorahasto

Korkoriski

Korrelaatio

Kurssi

Kurssiriski

Likviditeetti

Lunastuspalkkio

Maariski

Macaulayn duraatio

Markkina-arvo

Markkinahinta

Markkinatakaaja

Maturiteettijakauma

Merkintäpalkkio

Modifioitu duraatio

Nettosijoitusaste

Nimelliskorko

OMX Helsinki Cap -indeksi

OMXH-yleisindeksi

Osake

Osakeanti

Osakeindeksi

Osakerahasto

Osinko

P/E-luku

Pienin kk-tuotto

Pääomamarkkinat

Pörssi

Pörssiarvo

Pörssikurssi

Pörssiyhtiö

Rahamarkkinat

Rahastojen rahasto

Rahaston delta

Rahaston sijoitusaste

Rahasto-osuus

Rahastoyhtiö

Reaalikorko

Riski/tuotto-suhde

Riskin hajauttaminen

Sharpen luku

Sijoitusaste (%)

Sijoitusrahasto

Sijoitustodistus

Suurin kk-tuotto

Suurin kumulatiivinen tappio (engl. Maximum Drawdown)

Säilytyspalkkio

Säästämisaste

Tappioriski (engl. Downside Deviation)

Termiini

Tracking Error

Tuottorahasto

VaR-luku

Vertailuindeksi

Vipurahasto

Volatiliteetti