Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Säästöpankkiliitto osk, Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua saastopankki.fi/suosittele -sivustolla suosittelemalla Säästöpankkia ystävälleen ja täyttämällä yhteystietolomake.
Suosittelu tapahtuu seuraavasti:

  1. Pyydä ystävältäsi suostumus hänen tietojensa luovuttamiseen
  2. Täytä omat ja ystäväsi tiedot lomakkeeseen omille kohdilleen
  3. Laita ruksi kohtiin, joissa lupa/suostumus ja arvontaan osallistuminen kysytään
  4. Lähetä lomake
  5. Pankki soittaa ystävällesi

Osallistumisaika: Kampanja on jatkuva. Arvonta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, heinä- ja tammikuussa.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksia.

Palkinnon arvo on 500 €. Järjestäjä hoitaa arpajaisveron.

4. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumiskriteerien täyttäneiden kesken kaksi kertaa vuodessa, heinä- ja tammikuussa.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto voidaan vastaanottaa vain Säästöpankkiryhmään kuuluvassa Säästöpankissa.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Osallistujan tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoa ei voi suoraan muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin. Rahasto-osuuden voi lunastaa rahaston sääntöjen mukaisesti.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvontaan osallistujat antavat osallistuessaan yhteystietonsa, joita käytetään vain voittajien kontaktointiin.

Arvontaan osallistujiin sovelletaan Säästöpankkiliiton tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen käsittelyä ja viestintää. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.saastopankki.fi/tietosuoja. Arvonnan jälkeen rekisteri tuhotaan.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä arvontaan liittyvässä tiedotuksessa tai markkinointitarkoituksessa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Suosittele meitä ja osallistu arvontaan!