Ville jäi pitkälle perhevapaalle – neuvoo, mitä kannattaa huomioida

Säästöpankkiryhmän vt. talousjohtaja Ville Mikkola vietti seitsemän kuukautta perhevapaalla esikoisensa kanssa. Hän huomasi muun muassa, että suhde lapseen syventyi.

isä perhevapaalla

Kun Ville Mikkolan ja hänen vaimonsa esikoinen syntyi heinäkuussa 2018, heille oli heti selvää, että kumpikin tulevat jakamaan perhevapaat. Tilanne on siinä mielessä vielä harvinainen Suomessa, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan äidit käyttävät vielä valtaosan perhevapaista. Jopa viidennes isistä ei pidä ollenkaan perhevapaata. Isien pitämät perhevapaat ovat kuitenkin hitaasti kääntyneet kasvuun viime vuosien aikana. Mikkola itse oli perhevapaalla yhteensä seitsemän kuukautta. Hän palasi takaisin töihin lokakuun 2019 alussa.

- Minulle oli tärkeää, että saan olla kotona esikoisemme kanssa pidemmän jakson, Mikkola kertoo.

Tutkimusten mukaan niillä työpaikoilla, joilla isät ovat perhevapaita käyttäneet, suhtaudutaan isien perhevapaiden käyttöön melko myönteisesti. Tämän allekirjoittaa myös Mikkola, joka aloitti Säästöpankkiliitossa 2013 riskienhallintapäällikkönä ja nyt hän toimii Säästöpankkiryhmän vt. talousjohtajana.

- Perhevapaita suunniteltaessa pitää ottaa huomioon muutamia asioita. Ensimmäiseksi asiasta pitää sopia työnantajan kanssa hyvissä ajoin.  Meillä kaikki suhtautuivat hyvin kannustavasti ja positiivisesti vanhempainvapaaseeni. Vaikka isät eivät normaalisti pidä pitkiä vanhempainvapaita, Säästöpankkikeskuksessa suunnitelmaani suhtauduttiin positiivisen kannustavasti, Mikkola kertoo.

Hänen esimerkkinsä sai myös muutamat kollegat miettimään asiaa ja harmittelemaan, etteivät he olleet pitäneet pidempää perhevapaata lastensa kanssa.

Talous huolettaa monia

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että useat parit pelkäävät tulotilanteensa romahtavan, jos isä jää kotiin lapsen kanssa. Tilanne on yleinen varsinkin siinä vaiheessa, jos tuloerot parin kesken ovat huomattavat. Taloutta kannattaa pohtia ennen perhevapaiden pitämistä, Mikkola myöntää.

- Perhevapaisiin liittyy paljon erilaisia tukia, jotka pitää selvittää. Onneksi näistä sai tietoa sekä Kelasta että meidän loistavalta henkilöstöosastolta. Seitsemän kuukauden aikana sain isyysrahaa, vanhempainrahaa, kotihoidon tukea sekä yhdistin vuosilomani, Mikkola selventää.   

 Sen lisäksi, että perhevapaan aikana moni asia tulee muuttumaan käytännönasioiden osalta, mutta Mikkola kertoi kiinnittäneensä huomioita asioihin, joita pitää yleensä itsestäänselvyytenä.

- Yksi mainitsemisen arvoinen asia on se, että työ on merkittävä osa arkea ja siihen liittyy paljon sosiaalista kanssakäymistä, joita varsinkin alussa kaipasi. Tämä helpottui kuitenkin kesän saapuessa ja lapsen kehittyessä. Ulos pystyi lähtemään helpommin tapaamaan ystäviä eikä lapsikaan huutanut jatkuvasti rattaissa, hän pohtii.

Se, mikä oli kuitenkin merkittävää, oli isän ja lapsen välisen suhteen syventyminen.

- Pojan ja minun välinen suhde syventyi merkittävästi vanhempainvapaan aikana, Mikkola kiteyttää.

 

Kiinnostaako Säästöpankkiryhmä työpaikkana? Etsimme uusia osaajia jatkuvasti, katso avoimet työpaikkamme.

Kategoriat
Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista