Jäitkö ilman kesätöitä? Näin työllistät itsesi ja voit aloittaa säästämisen

Kesätyön löytäminen voi olla haastavaa, etenkin alle 15-vuotiaille ja yhä useampi nuori työllistää itsensä keikkatöillä. Yläkouluikäinen Christian tarttui tuumasta toimeen, tavoitteenaan säästää rahaa mopoa varten.

Säästöpankin brändikuva.

Kesätöitä keikkaluonteisesti

Oma raha ja kesätyöt kiinnostavat etenkin yläkouluikäisiä nuoria, miksei nuorempiakin. Christian etsi kevään mittaan töitä muun muassa Tutustu työelämään ja tienaa -toiminnan kautta, mutta paikkaa ei Christianille auennut. Nyt nuori työllistää itsensä tekemällä keikkatöitä usealle eri työnantajalle: häneltä on tilattu terassin maalausta, nurmikon leikkuuta, halkojen pinoamista ja flyereiden jakamista.

Kesätyö on oiva mahdollisuus tienata omaa rahaa ja hankkia työkokemusta. Parhaimmillaan kesätöissä kartuttaa uusia taitoja ja oppii tuntemaan itseään, omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Työnantajan antama palaute on arvokasta ja helpottaa taas seuraavan työpaikan saamista.

Konkreettinen säästötavoite motivoi

Nuorille kesätyö on usein mahdollisuus kerätä rahaa jotain isompaa hankintaa varten. Rahankäytöstä kannattaa keskustella vanhempien kanssa, jotka voivat auttaa järkevän säästösuunnitelman laadinnassa. Rahoista on lupa nauttia, mutta on fiksua katsoa myös pidemmälle tulevaisuuteen.

Christianin tavoitteena on ansaita rahaa mopoon ja mopokorttiin. Hän koki, että loppujen lopuksi töiden saaminen ei ollut kovin vaikeaa. Keikkahommat hän ottaa vastaan siten, että hän käy paikan päällä katsomassa, millaisista hommista on kyse, jotta hän osaa paremmin varautua työtehtävään.

Vinkit nuoren kesä- ja keikkatöihin

Moni nuori päätyy tekemään keikkatöitä tutuille ja puolitutuille, jos työpaikkaa ei löydy yrityksistä. Silloin työnantajana toimivat useimmiten yksityishenkilöt. Keikkatöistä kannattaa laatia kirjallinen sopimus oli työnantaja sitten yksityishenkilö tai yritys.

Alle 16-vuotiaan työstä pitää laatia palkkalaskelma ja toimittaa tiedot tulorekisteriin. Ennakonpidätystä ei tarvitse tehdä, mikäli nuoren tulot ovat koko vuonna alle 10 000 euroa. Sairasvakuutusmaksua pitää maksaa yli 16-vuotiaasta työntekijästä ja työeläkevakuutusmaksu yli 17-vuotiaasta. Alle 16-vuotiaan tekemä työ onkin siksi kannattavaa niin tekijälle kuin tilaajalle.

1. Laadi ilmoitus omasta osaamisestasi

Kysy osaamisen sanoittamiseen apuja ystäviltä, vanhemmilta ja muulta lähipiiriltä. Mieti, mitä käytännön taitoja sinulla on sekä mitä sosiaalisia taitoja tai soveltuvaa kokemusta esimerkiksi omien kiinnostusten tai harrastusten kautta sinulla on.

2. Kerro, mikä on sinulle mieluista työtä

Ole mahdollisimman konkreettinen: “teen kaikkea kaikille” -ilmoitus ei toimi missään työnhaussa. Harva on lopulta valmis tekemään kaikkea.

3. Verkostoidu ja luo kysyntää

Kysy, onko potentiaalisilla asiakkaillasi pihatöitä, jotka ovat tekemättä tai kirjahyllyä, joka kaipaa kirjojen aakkostamista. Markkinoilla on paljon piilotyötä, johon ei aina osata hakea tekijää.

4. Tee työsopimus

Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin työnantajan ja työntekijän yhteystiedot, työn alkamisajankohta, sopimuksen pituus/päättymisaika, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja palkanmaksukausi, työaika, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste.

5. Sovi palkanmaksusta

Palkkaa maksetaan tehdystä työstä ja se voi perustua aikaan (tunti- tai kuukausipalkka) tai työn suoritukseen ja tulokseen. Palkka ja sen määräytymisperuste pitää kirjata työsopimukseen. Palkan lisäksi työnantaja voi tarjota työsuhde-etuja, kuten lounasseteleitä, liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai työsuhdematkalipun.

6. Huolehdi lepoajoista

15-vuotiaan työaika saa olla enintään samanpituinen kuin 18 vuotta täyttäneen työaika samassa työssä. Jos työaika on yli neljä ja puoli tuntia, on työvuoron aikana annettava nuorelle ainakin yksi vähintään puolen tunnin mittainen tauko, jonka aikana saa poistua työpaikalta. Työaika on sijoitettava aamukuuden ja iltakymmenen väliin.

7. Pyydä suosituksia

Hyvin tehdystä työstä kannattaa pyytää kirjallista suositusta. Suositus voi olla esimerkiksi muutama lause, jota voit käyttää markkinoidessasi itseäsi.

8. Markkinoi

Keikkatöiden hyvä ja huono puoli on se, että joudut myymään palveluitasi yhä uudelleen ja tekemään markkinointia aina kun tarvitset lisää keikkoja. Mieti, mikä kanava tavoittaa kohderyhmäsi. Useimmissa kunnissa on avoin Facebook-ryhmä, jossa voi markkinoida vapaasti, mutta ota kohderyhmä huomioon. Nuorten työnhakuun suhtaudutaan yleensä positiivisesti, joten ole rohkea ja aktiivinen.

9. Pyydä työtodistus

Työtodistus kannattaa pyytää pienistäkin keikkatöistä, sillä olet siihen aina oikeutettu ja sen avulla sinun on helpompi saada töitä tulevaisuudessa. Työntekijä voi valita, haluaako suppean vai laajaan työtodistuksen. Halutessaan työntekijä saa myös valita haluaako työtodistuksessa mainittavan työsuhteen päättymisen syyn tai arviolauselman vaiko vain toisen näistä. Suppean työtodistuksen sisältö: työsuhteen kesto (esim. alkamis- ja päättymispäivä) ja työtehtävät. Laajan työtodistuksen sisältö: työsuhteen kesto, työtehtävät, työsuhteen päättymisen syy ja arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

10. Kesätyörahat säästöön

Kun sinulla on taito ja mahdollisuus ansaita rahaa, kokeile olisiko sinulla sinnikkyyttä säästää rahaa. Mikään summa ei ole liian pieni säästöön. Mieti, millainen säästösumma olisi sinulle sopiva ja mitä varten tahdot säästää. Konkreettinen säästötavoite motivoi ja myös palkitsee sen saavutettuasi.
Kategoriat
Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista