Mediatiedote: Luopioisten Säästöpankkisäätiön vuoden 2019 apurahojen saajat

Luopioisten Säästöpankkisäätiö myönsi vuonna 2019 apurahoja yhteensä 40 000 eurolla.

Säätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ottaen huomioon luopioislainen tausta sekä urheilun ja kulttuurin tukeminen pääpainona Pälkäneen alue.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä sekä tukee urheilua, kulttuuria ja alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säätiö omistaa puolet Aito Säästöpankki Oy:n osakkeista ja saa apurahajakoon tarvittavan tulon osakeyhtiön osingonjaosta.  Aito Säästöpankin menestykäs toiminta tarkoittaa, että osinkotuottoa jää jaettavaksi pankin syntysijoille, osakeyhtiön ja säätiön perustamisajatuksen mukaisesti. Määräaikaan mennessä apurahahakemuksia tuli 69.

Apurahoja annettiin yhteensä 40 000 €. Summa jakautui Tampereella, Valkeakoskella ja Pälkäneellä toimiville yhdistyksille ja yhteisöille. Apurahojen suurus vaihteli 200 – 6000 € välillä 36 eri saajan kesken.

Säätiön tarkoituksen perusperiaate toteutui siten, että Pälkäneen alueelle apurahoja annettiin 32 500 €, josta luopioislaisten yhdistysten ja yhteisöjen osuus oli 25 400 €. Suurin yksittäinen apuraha osoitettiin Rautajärven Seudun Kylät Oy:lle. 

Lisätiedot:

Erkki Nurmi
toimitusjohtaja | Luopioisten Säästöpankkisäätiö
0400 628 526
enprojektit@gmail.com

 

Apurahan saajat vuonna 2019:

Luopioisten Atleetit ry           
SPR Luopioisten osasto          
Lions Club Luopioinen            
Tavastia Lakeland ry               
Osuuskunta Pöllökartano      
Kulttuuriyhd. Mikkola Navetta ry                   
Luopioisten Yrittäjät ry          
Kostian Veneseura ry             
Kukkian kädentaitajat ry        
Aitoo-Kaukkala kyläyhd. AIKA ry                    
Kukkia-Seura ry                       
MLL Luopioisten yhdistys      
Aitoon koulutuskeskus, opisk.kunta             
Rautajärven seudun kylät Oy
Tupenpurijat ry                       
Haltian kyläyhdistys               
Sydän-Hämeen  Sukututkijat ry                      
Muodonmuutoksia ry            
EL Sydän-Hämeen yhdistys ry                         
Arja Liutta, Medelplan-museo                       
Ratsastusseura KR-team ry
Varrella Virran-tapahtuma   
Pälkäneen Musiikkiteatteri ry                         
Pälkäneen Yrittäjät ry             
Pälkäneen Luja-Lukko suunnistus                  
Kangasalan Reumayhdistys ry                        
Valkeakosken Karjalaiset ry   
Sääksmäki-Soi ry                     
Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Valkeakosken Painonnostokerho                  
Tampereen Hervantalaiset ry
Tampereen Diabetesyhdistys ry
HuteraDanceCompany
Kaukkalan Ratsastajat ry

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista