Luopioisten Säästöpankkisäätiön apurahahaku alkaa 1. helmikuuta

Luopioisten Säästöpankkisäätiön apurahahaku alkaa helmikuun alussa. Hakuaika kestää kuun loppuun saakka.

Säästöpankin brändikuva

Luopioisten Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ottaen huomioon luopioislainen tausta sekä urheilun ja kulttuurin tukeminen pääpainona Pälkäneen alue.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä sekä tukee urheilua, kulttuuria ja alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Luopioisten Säästöpankkisäätiön apurahojen hakuaika on helmikuu 2021. Hakemukset tulee lähettää 28.2.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella säätiön kotisivujen www.luopioistensps.fi kautta. Kotisivuilla on ohjeita apurahojen hakijalle sekä apurahan myöntämisen periaatteet. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa säätiön toimitusjohtaja:
Erkki Nurmi p. 0400 628526
enprojektit@gmail.com  

 
LUOPIOISTEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ sr
Hallitus

Kirjoitettu
Kategoriat
Hyvia tekoja
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista