Pirkanmaalaiset muita suomalaisia harkitsevampia sijoittajia

Pirkanmaalaiset suhtautuvat säästämiseen muita suomalaisia harkitsevammin. Pirkanmaalaiset pitävät tärkeänä sitä, että ymmärtävät, mihin sijoittavat – ja myöskin tuntevat erilaiset säästämis- ja sijoittamisvaihtoehdot muita suomalaisia useammin. Säästöpankin tuore Säästämisbarometri selvitti 1647 suomalaisen säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä käsityksiä.

Sijoituskohteen valinnassa pirkanmaalaisille on muita suomalaisia tärkeämpää, että sijoitustuote on ymmärrettävä ja selkeä. 84 %:lle pirkanmaalaisista kertoi ymmärrettävyyden ja selkeyden olevan tärkeää, kun muista suomalaisista asiaa piti tärkeänä vain 76 % vastaajista.

Harkitsevaiset pirkanmaalaiset myös tuntevat monet sijoitusvaihtoehdot muita suomalaisia paremmin. Parhaiten tunnettu tapa säästää ja sijoittaa on edelleen säästötili. 75 % pirkanmaalaisista ja 70 % suomalaisista kokee tuntevansa säästötilin säästämis- ja sijoittamisvaihtoehtona. Määräaikaistalletuksen kertoo tuntevansa 56% pirkanmaalaisista, 51 % kaikista suomalaisista.

Pirkanmaalaisten parempi säästö- ja sijoittamisvaihtoehtojen tuntemus näkyy vastauksissa lähes kautta linjan: Asuntosijoittamisen kertoo tuntevansa 54 % pirkanmaalaisista (50 % suomalaisista), rahastosijoittamisen 49 % pirkanmaalaisista (44 % suomalaisista), ASP-säästämisen 38 % (36 %) ja pörssisijoittamisen 38 % (37 %).

Vähemmän tunnettuja säästö- ja sijoittamisvaihtoehtoja pirkanmaalaisille ovat esimerkiksi joukkolainat, jotka kertoo tuntevansa vain 18 % pirkanmaalaisista vastaajista sekä säästö- ja sijoitusvakuutukset, jotka tuntee 19 % prosenttia pirkanmaalaisista.

"Tuloksista muodostuu tunnistettava kuva pirkanmaalaisista, jotka ovat harkitsevia ja tiedonhaluisia mutta myöskin vaativia pankkipalveluiden käyttäjiä", arvioi Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen. "Pirkanmaalaiset haluavat tehdä päätöksensä niiden vaikutukset ymmärtäen, ja he odottavat saavansapankiltaan vakaata osaamista ja korkealaatuista palvelua."

Pirkanmaalaiset pankkiasiakkaat kaipaavat yhä laadukasta henkilökohtaista palvelua

Paljon puhuttu yhteiskunnan digiloikka näkyy myös Säästämisbarometrin tuloksissa. Monet käyttävät peruspankkiasioissaan mobiilia ja erilaisia digipalveluita, mutta etenkin neuvottelua vaativissa asioissa halutaan edelleen kohdata ihminen kasvotusten.

Pankkiasioiden hoidossa mobiilikäyttö on lisääntynyt huimasti. Kun vuosi sitten mobiilipalvelua käytti viikoittain 38 % suomalaisista, tänä vuonna jo 45 % käyttää pankkien mobiilipalveluita viikoittain. Pirkanmaalla mobiilipankkia viikoittain käyttävien osuus on vain hieman alhaisempi 43 %.

Joka neljäs suomalainen ei ole käyttänyt mobiilipankkia vielä kertaakaan. Pirkanmaalla mobiililoikkia otetaan muuta Suomea hitaammin: jopa 31 % alueen vastaajista ei käytä mobiilipankkia lainkaan, kun muualla Suomessa mobiilipankkiin ei ole tutustunut 25 % vastaajista. Samoin chatin käyttö on Pirkanmaalla harvinaisempaa: 48 % ei ole koskaan hoitanut henkilökohtaisia pankkiasioita chatin kautta, kun muualla Suomessa vastaava luku on 44 %.

Samalla tyytymättömyys pankkien henkilökohtaiseen palveluun on hypännyt vuoteen 2018 tultaessa edellisvuodesta roimasti, kun 31 % on tyytymättömiä pankkien henkilökohtaisuuteen. Vuonna 2017 vastaava luku oli 26 %.

”Tutkimustulokset osoittavat, että pankkiasiakkaat haluavat hoitaa taloudellisia päätöksiä koskevia asioita myös kasvokkain pankin asiantuntijan kanssa", Pirkko Ahonen toteaa. "Digitaaliset palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat ja valtaosa asiakkaista valitsee haluavat käyttää niitä. On erittäin tärkeää, että tarjoamme saavutettavaa ja laadukasta henkilökohtaista palvelua niissä tilanteissa ja niille asiakkaille, joiden digiloikka on vielä edessäpäin."

Säästämisbarometri toteutettiin 18-69 vuotiaille suomalaisille internet-kyselynä elo-syyskuussa 2018. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 1647 suomalaista.

Lisätietoja:

Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | 050 407 0334 | @PankkiPirkko

 

Lue myös: Pinttynyt käsitys nuorista romukoppaan - nuori haluaakin säästää, suhtautuu talouteensa positiivisesti ja näkee sijoittamisen arvovalintana

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista